gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK BİLGEM PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK BİLGEM'de çalışmak üzere personel alım ilanına çıktı. Son başvuru 13 Temmuz'da.

15 Mayıs 2015 Cuma 18:07
TÜBİTAK BİLGEM PERSONEL ALIM İLANI

BİLGEM

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1

1) Referans Kodu: TBTK.bIlGEM.BTE.2015-1.1/ AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Donanım Tasarım Mühendisi olarak, RF ve Mikrodalga SistemleriTasarımı, Anten ve Elektromanyetik Sistem Tasarımı, Analog ve SayısalElektronik Donanım Tasarımı işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdamedilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 13

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

• Elektronik Mühendisliği

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

• Telekomünikasyon Mühendisliği

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• AWR, ADS, CST, HFSS veya benzeri simülasyonaraçlarını kullanmaya yetkin olmak,

• Analog ve sayısal devre tasarımı yapabilmek,

• RF / mikrodalga alanlarında çalışmış olmak, test veölçü aletlerini yetkin kullanıyor olmak,

• PCB çizim programlarından en az birinikullanabilmek.


2) Referans Kodu:TBTKBILGEM.BTE.2015-1.2 / AR GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Elektronik ve Kontrol Tasarım Mühendisi olarak, Elektronik Kontrol, Analog veSayısal Elektronik Devre Tasarımı, Gömülü Yazılım Tasarımı işlerinde görevalmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

• Elektronik Mühendisliği

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

• Elektrik Mühendisliği

• Telekomünikasyon Mühendisliği

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Analog ve sayısal devre tasarımı konusunda tecrübeliveya kendini geliştirmeye istekli olmak,

• Altium Designer veya PCB tasarım programlarınıkullanabilmek,

• Çok katlı PCB tasarımı ve üretimi konusundatecrübe sahibi olmak,

• Elektronik komponentlerin araştırılmasını,seçilmesini ve şematik tasarımını gerçekleştirebilmek,

• PLC üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahipolmak,

• Ayrık olay sistemleri (discrete event systems)hakkında genel bilgi sahibi olmak,

• Fonksiyonel emniyet ve hatada güvenli yazılımgeliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

• Sonlu durum makinaları hakkında genel bilgi sahibiolmak,

• Mikrodenetleyici tabanlı sayısal devre tasarımıkonusunda tecrübe sahibi olmak,

• Gömülü yazılım konusunda tecrübeli veya kendinigeliştirmeye istekli olmak,

• Tercihen embedded Linux, C/C++ yazılım geliştirme konusunda tecrübeli veya kendini geliştirmeye istekliolmak,

• Gömülü sistem tasarımı tecrübesine sahip olmak,


• Gerçek zamanlı gömülü yazılım ve devre tasarımtecrübesine sahip olmak,

• Yurtiçi/yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

• Uzun süreli saha çalışmalarında görev almasına engelbir durumu bulunmamak.

3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.3/ AR-GEPersoneli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Algoritma Geliştirme Mühendisi olarak, Sinyal İşleme (tercihenKonuşma ve Doğal Dil İşleme), Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme, Çoklu OrtamUygulamaları konularında Algoritma ve Yazılım Geliştirme işlerinde görev almaküzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,

• Elektronik Mühendisliği,

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• Olasılık Teorisi konusunda temel matematik bilgisikuvvetli olmak,

• Konuşma ve Dil Teknolojileri, Doğal Dil İşleme,Türkçe dilbilgisi konularında bilgi

sahibi olmak,

• Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) ve MakineÖğrenmesi (Machine Learning) teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

• Makine öğrenmesi, konuşma işleme, örüntü tanıma,grafik modeller, yapay sinir ağları konularında dersler almış olmak,

• Çoklu ortam veri işleme, video işleme, videokodlama, video arşivleme, uzaktan algılama, örüntü analizi, işaret işleme,video streaming konularında deneyim sahibi olmak,

• Prototip seviyesinde algoritma geliştirmesi veyaalgoritma test yöntemleri uygulama deneyimine sahip olmak,

• Matlab veya python v.b. dillerini kullanmadeneyimine sahip olmak,

• C++/Java/Python dillerinin kullanımında tecrübesahibi olmak.


4) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.BTE.2G15-1.4I ARGE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Yazılım Geliştirme Mühendisi olarak, Yazılım İsterleri, YazılımGeliştirme, Yazılım Test Uygulamaları işlerinde görev almak üzere Ar­Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 17

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,

• Elektronik Mühendisliği,

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• C/C++ veya Java programlama diline hâkimolmak, QT kütüphanesi ile ilgili tecrübe sahibi olmak,

• Nesne-yönelimli analiz, tasarım ve programlama ileUML hakkında pratik tecrübe sahibi olmak,

• Tasarım kalıpları (Design Patterns), Tasarım Kusurları konusunda bilgi sahibi olmak,

• Python/Perl betik dillerinde tecrübe sahibi olmak,

Unix/Linux sistemlerine aşina olmak,

PHP, Java SpringFramework, AngularJS, CSS, HTML,HTML5, JavaScript vb.internet teknolojilerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak,

MySQL, PostgreSQL vb. veritabanı yönetimsistemlerinde deneyim sahibi olmak,

Web tasarımı ve web uygulama geliştirme ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

• Görsel tasarım yazılımları konusunda bilgi sahibiolmak,

• Büyük ölçekli dağıtık sistem mimarileri konusundadeneyim sahibi olmak,

NoSQL veritabanları konusunda(tercihen HBase) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Hadoop ve HDFS konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

MapReduce, Pig ve Hive konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


Caching ve Indexing (Memcache, Solr, ElasticSearch) konularında bilgi ve tecrübesahibi olmak,

• Veritabanı sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.5 / AR-GEPersoneli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Bilişim Uzmanı olarak kurulacak Bilişim Sistemleri Sunucu,Depolama, Güvenlik ve Ağ Cihazları Kurulum ve Yönetimi işlerinde görev almaküzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,

• Elektronik Mühendisliği,

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• Linux sistem yönetimi konusunda tecrübe sahibiolmak,

• Sunucu(Server), depolama (Storage) ürünleri kurulumve yönetimi yapabilmek,

• Aktif ağ cihazları (Router, Switch), Güvenlik Duvarı (Firewall) yönetimi yapabilmek.

6) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.6 / AR-GEPersoneli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Mekanik ve Kontrol Tasarım Sorumlusu olarak, sabit, hareketli veeklemli mekanik elemanların üretim resimlerini çizme, mekanik analizleri yapma,malzeme temini ve üretim işini takip etme, mekanik testlerde görülen hatalarıdüzeltme/düzelttirme ve raporlama işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeliistihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Makina Mühendisliği,

• Mekatronik Mühendisliği,

• Havacılık ve Uzay Mühendisliği,

• Havacılık Mühendisliği

• Uçak Mühendisliği,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Mekanik parça tasarım, konstrüksiyon, imalat veüretim teknikleri konusunda deneyim sahibi olmak,

• Solidworks, Autocad ve benzeri CAD programlarını iyidüzeyde kullanabilmek,

• Sonlu elemanlar konusunda bilgi sahibi olmak ve bukonuda analiz programlarını kullanabilmek,

• CFD ve mekanik analizler konusunda bilgi ve deneyimsahibi olmak,

• Test düzeneklerine aşina olmak,

• Mekanik elemanların üretim resimlerini çizipüretimini takip etme konusunda deneyim sahibi olmak.

7)  ReferansKodu: TBTK.BILGEM.BTE.2015-1.7 / AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde Kalite Sorumlusu olarak; kalite ve konfigürasyon faaliyetleriniplanlanma, ortaya çıkan uygunsuzlukları tespit etme ve raporlama, projelerdeuygulanan süreçlerin kurumsal süreçlere uygunluğunu denetleme, ürünlerinstandartlara/belirtimlere uygunluğunu denetleme, proje geliştirme ortamıkonfigürasyonunu yapılandırma, sürüm kontrol, değişiklik yönetimi, iş yönetimiaraçlarını yapılandırma, yazılımların sürüm oluşturma süreçlerini vedağıtımlarını sağlama, Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve araçlar konusunda projeçalışanlarına eğitim verme işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdamedilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,


• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Endüstri Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Savunma sektöründe kalite güvence mühendisi olarakdeneyim sahibi olmak,

• Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI), ISO 9001,ISO/IEC 12207 standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Konfigürasyon Yönetimi ve Değişiklik Yönetimiaraçlarını (IBM ClearCase/ClearQuest, SVN, Atlassian JIRA, IBM JAZZ) kurabilmekve yönetebilmek,

• İster/gereksinim ve test yönetimi araçlarını (IBMDOORS vb.) kurabilmek ve yönetebilmek.

8)  ReferansKodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.8 / AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; RF ve Mikrodalga Sistemleri projelerinde ARGE faaliyetlerinigerçekleştirme ve raporlama, gerçek veri veya benzetimler ile testler vedeneyler gerçekleştirme, deneysel faaliyetlerin sonuçlarını raporlama ve analizetme, gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç analizlerine katılmaişlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Fizik

• Fizik Mühendisliği

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Genel Fizik ve Temel Elektromanyetik konularınahakim olmak,

• Yüksek Enerji ve Malzeme Karakterizasyonukonularında eğitim almış ve/veya tez çalışması yapmış olmak,

• MATLAB/SIMULINK benzetim ortamının Fizikuygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

• Termal ve mekanik analiz programlarınıkullanabilmek.


9) Referans Kodu: TBTKBILGEM.BTE.2015-1.9 / AR-GE Personeli İşin Tanımıve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen GerçekZamanlı İşletim Sistemi projelerinde; Gömülü Yazılım Mühendisi olarak, altseviye yazılım (İşlemci Uyumlama Katmanı -Architecture Support Package ve Donanım Uyumlama Katmanı - Board Support Package) yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak üzereAr-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Elektronik Mühendisliği,

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

• Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi vetecrübe sahibi olmak,

• Assembly ve C programlama dillerinde yazılım geliştirmetecrübesine sahip olmak,

• Gömülü yazılım ve sürücü geliştirme tecrübesinesahip olmak,

• Mikroişlemci mimarileri konusunda bilgi sahibiolmak,

• Çok çekirdekli işlemci mimarileri konusunda bilgisahibi olmak,

• Gerçek zamanlı işletim sistemi - RTOS konusundatecrübe sahibi olmak,

Board SupportPackage (BSP) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesnelerikonusunda bilgi sahibi olmak,

• IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, RationalClearCase, Rational Clear Quest, IBM RTC araçları konusundatecrübe sahibi olmak.


10) Referans Kodu: TBTKBILGEM.BTE.2015-1.10 / ARGE Personeli İşin Tanımı veÖzellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Yazılım ve Sistem Test Mühendisi olarak, yazılım testi planlama,yazılım test durumları ve prosedürleri geliştirme, fabrika/saha testçalışmalarını planlama/gerçekleştirme, yazılım test otomasyonu geliştirme veidame etme, yazılım test uygulamaları geliştirme işlerinde görev almak üzereAr-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisanseğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015 BaharDönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Yazılım Mühendisliği,

• Elektronik Mühendisliği,

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

• Telekomünikasyon Mühendisliği,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Yazılım test otomasyonu ve test araçları konusundabilgi sahibi olmak,

• Sistem/birim test, gereksinim analizi ve testsüreçleri kavramlarına hâkim olmak,

• C/C++ programlama dillerini iyi derecede bilmek,

• İşletim sistemi katmanları ve process/threadkavramlarına hâkim olmak,

Linux ya da gerçek zamanlı işletimsistemlerinde kernel modülü ya da uygulamageliştirme tecrübesine sahip olmak,

POSIX veya ARTNC-653 standart vearayüzlerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

Compiler, linker ve makefile mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

IBM RationalRhapsody, IBM JAZZ, IBM DOORS, IBM Rational Clear Case, IBM Rational ClearQuest vb.araçların kullanımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi vetecrübe sahibi olmak.


11) Referans Kodu: TBTKBILGEM.BTE.2015-1.11 / ARGE Teknisyeni İşin Tanımı veÖzellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Elektrik-Elektronik veya Mekatronik Teknisyeniolarak, elektronik devresi çizme, üretmek/üretimini takip etme, malzeme teminiişini takip etme, kablaj yapma, devre testlerinde görülen hataları düzeltmeişlerinde görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi verenaşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik

• Mekatronik

b) Adaylara laboratuvar ortamında uygulamayaptırılacaktır.

c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

• Analog ve sayısal devreler ve devre elemanlarıkonusunda bilgi sahibi olmak,

• Analog ve sayısal devre imalatı yapabilmek,

• PCB çizim programlarını kullanabilmek,

• Elektrik panoları montajı, kablolaması konusundatecrübe sahibi olmak,

• Eplan yazılımını kullanarak pano çizimigerçekleştirebilmek,

• Sahada pano kurulum faaliyetlerini, kablolama çalışmalarınıyürütebilmek,

• Elektrik malzeme seçimi, sınanması ve teminifaaliyetlerini yürütebilmek,

• Test ve ölçü aletlerini yetkin kullanabilmek,

• Donanım üzerinde koşacak yazılımları devrekartlarına aktararak test edebilmek.

12) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.12 / AR-GETeknisyeni Işin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülenprojelerde; Bilişim Teknisyeni olarak, Bilişim Sistemleri Sunucu, Depolama,Güvenlik ve Ağ Cihazları Kurulum ve Yönetimi işlerinde görev almak üzeretecrübeli Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi verenaşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

• Elektrik-Elektronik

• Bilgisayar

• Bilişim

b) Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahipolmak.

c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Linux sistem yönetimi konusundatecrübe sahibi olmak.

• Sunucu(Server), depolama (Storage) ürünleri kurulum ve yönetimi yapabilmek.

• Aktif ağ cihazları (Router, Switch), Güvenlik Duvarı (Firewall) yönetimi yapabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiğiolmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenekyaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmişhükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalarbile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenensuçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale vealım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devletsırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) AR-GE Personeli alımlarında aşağıdaki şartlarısağlıyor olmak,

i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + —-:-10 000->3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

(Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için buformülde Ağırlıklı Mezuniyet Notunun yerine, Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Notunun%80'i ile Ağırlıklı Yüksek Lisans Mezuniyet Notunun %20'si dikkatealınacaktır.)

ii) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lüksistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulununyayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki KarşılıklarıTablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

iii) Üniversite Lisans öğrenimini, süresi içinde ya danormal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak.(herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıtdondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

iv) 2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların,son başvuru tarihi itibariyle güncel transkriptlerindeki not ortalamaları bazalınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezunolduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamalarıgerekmektedir.

f) AR-GE Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formülebakılmaksızın adayların 4,00'lük sistemde en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet NotOrtalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100'lük sistemdeki notlar, YüksekÖğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük


Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki KarşılıklarıTablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlarınbirinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınanpuanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasındaTürkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tümderslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaftutulacaktır.

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL IBT

IELTS

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı *

65

61

6,0

173

500

B

C

C

*: Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşuluaranmamaktadır.

KPDS

: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS

: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS

: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

IELTS

: International English Language Testing System

TOEFL IBT

: Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT

: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT

: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE

: First Certificate in English

CAE

: Certificate in Advanced English

CPE

: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yükseklisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreylemesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SURECİ

i. Adaylar www .bilgem .tubitak .gov .tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İşOlanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuruyapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

ii. Başvuruların en geç 13/07/2015 saat 17.00'a kadar yapılması gerekmektedir.

iii. Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların Başvuru Formundabildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir. Mülakat tarihi ve yeridaha sonra duyurulacaktır. Başvurular, ilan referans kodu üzerindendeğerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerekbaşvuruda bulunabileceklerdir. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuruyapabilecektir. 2'den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurularıgeçersiz sayılacaktır.

iv. Her bir referans kodu için (Ar-Ge Teknisyenipozisyonları hariç); "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün(e) maddesinin (i) bendine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacaksıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakataçağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumundabu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

v. Her bir Ar-Ge Teknisyeni referans kodlu pozisyon için"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre enyüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alanbaşka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.


vi. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinin (i)bendi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeyealınacaklardır.

vii. Ar-Ge Personeli ilanlarına başvuru yapılırken, aşağıdayer alan belgelerin eksiksiz olarak iş başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvurudeğerlendirmeye alınmayacaktır.

i. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi veüniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi kontrolkodu olan internet çıktısı)

ii. Nüfus cüzdanı fotokopisi

iii. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans vevarsa üstü) veya 2015 bahar dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı(eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar içindenklik belgesi)

iv. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)

v. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitimdilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

vi. Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi vesigortalı hizmet dökümü

vii. Askerlik durumunu gösterir belge

viii. Ar-Ge Teknisyeni ilanlarına başvuru yapılırken,aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iş başvuru sistemine yüklenmesizorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumundabaşvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

i. Nüfus cüzdanı fotokopisi

ii. Önlisans diploma veya çıkış belgesi fotokopisi

iii. Önlisans transkript belgesi

iv. Alanında deneyimli olan adaylardan çalışma belgesive sigortalı hizmet dökümü (TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.12 referans koduna başvuranadayların alanıyla ilgili en az 2 yıl mesleki tecrübelerini belgelendirmelerigerekmektedir.)

v. Askerlik durumunu gösterir belge


İş Başvuru Sistemi için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET