gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK ENERJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK Enerji Enstitüsüne Personel Alımı yapılacak.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:45

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ
İlan No:TBTK.WIAIV1.EE/2015-01

1)   İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hidroelektrik santral (HES) SCADA / Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir    : ANKARA
1.2.Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç / raylı taşıt elektrikli tahrik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde elektrik makinası tasarımı ve üretimi konularında görev aimak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.3.Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, rüzgar enerji sistemleri (RES) ve hidroelektrik santral (HES) teknolojileri alanında yürütülen projelerde jeneratör tasarımı, üretimi, entegrasyon ve saha testleri konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.4.Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, rüzgar enerji sistemleri (RES) ve hidroelektrik santral (HES) teknolojileri alanında yürütülen projelerde güç üniteleri ve jeneratörlerin mekanik tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve saha testleri konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.5.Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.6.Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
 
1.7.Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere, Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.8.Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)SCADA/Otomasyon Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak ve bu konuda projelerde görev almış olmak. Yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilmek, öğrenmeye açık, matematiksel analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak. Elektrik üretim tesisleri için otomasyon sistemleri konularında projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek,
c)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
d)35 yaşından gün almamış olmak.
2.2Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Elektrik makinaları konularında asenkron ve sabit mıknatıslı motor/jeneratör tasarımı konularında bilgi sahibi ve daha önceden tez çalışması veya bir proje kapsamında elektrik makinası tasarımı yapmış olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
c)Elektrik makinası tasarımı ve üretimi konularında projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek,
d)Elektrik makinası tasarımı konularında güncel paket yazılımlardan (Ansys Maxwell, Speed, MotorCad v.b.) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)35 yaşından gün almamış olmak.
 
2.3 Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Elektrik makinaları konularında, senkron jeneratör tasarımı, asenkron motor tasarımı, sabit mıknatıslı motor/jeneratör tasarımı konularında bilgi sahibi olmak,
c)Elektrik makinaları sektöründe en az 5 yıl tasarım ve üretim tecrübesine sahip olmak, bu konularda projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
d)Elektrik motoru, jeneratör tasarlayan ve/veya üretim yapan kamu ya da özel sektör firmalarında görev yapmış olmak,
e)Yüksek gerilim/yüksek güç, elektrik motoru veya senkron jeneratör tasarım ve/veya üretimi konularında tecrübe sahibi olmak,
f)Elektrik makinası tasarımı konularında güncel paket yazılımlardan (Ansys Maxwell, Speed, MotorCad v.b.) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,
g)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
h)35 yaşından gün almamış olmak.

2.4Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mekatronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
b)Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) veya Hidra Elektrik Santral (HES) konularında bilgi sahibi olmak, RES veya HES güç üniteleri ve jeneratörlerinin mekanik tasarımı, üretimi ve testleri konularında tecrübe sahibi olmak, jeneratör yataklama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
c)RES veya HES sektöründe en az 2 yıl tasarım, üretim, montaj, bakım, devreye alma veya saha tecrübesine sahip olmak,
d)RES veya HES ünitesi tasarımı, üretimi, montajı, bakımı yapan kamu ya da Özel sektör firmalarında görev yapmış olmak,
e)3D mekanik tasarım, analiz ve üretime yönelik projelendirme konularında paket yazılımlardan (Solidworks, Catia, Ansys) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,
f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
g)35 yaşından gün almamış olmak.
2.5Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon
 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,
c)Elektronik kart donanım tasarımı ve FPGA programlama konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
d)FPGA veya mikroişlemci / mikrokontrolör tabanlı elektronik kart tasarımı yapmış olmak,
e)VHDLA/erilog dillerini kullanarak FPGA veya CPLD programlamış olmak,
f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
g)35 yaşından gün almamış olmak.

2.6 Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,
c)Gerçek zamanlı gömülü işletim sistemlerinde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
d)Gömülü işletim sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak, yeni geliştirilen donanımlar için sürücü yazılımı yapmış olmak,
e)Gömülü C/C++ programlama dillerinden en az birini ileri düzeyde kullanabilmek,
f)Yazılımda fonksiyonel güvenlik standartları (IEC 61508/ISO 26262/EN50128) konusunda bilgi sahibi olmak,
g)Yazılım geliştirme süreç ve metodolojilerine hakim olmak,
h)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
i)35 yaşından gün almamış olmak.
 
2.7 Referans Kodu: EE.07/ AR-GE Personeli (Araştırmacı)
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,
c)Isı transferi ve akışkanlar dinamiği konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
d)Elektrik makinaları ve sürücülerinin mekanik ve termal tasarımı konusunda tasarım çalışmasında bulunmuş olmak,
e)Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) paket programlarından en az birisini ileri derecede kullanabiliyor olmak,
f)Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım ve modelleme paket programlarından en az birisini etkin şekilde kullanabiliyor olmak ve üretime yönelik dokümantasyon oluşturabilmek,
g)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
h)35 yaşından gün almamış olmak.

2.8 Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,
c)Gerçek zamanlı gömülü sistem tasarımı ve gömülü sistemlerde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
d)Mikroişlemci / mikrokontrolör /sayısal işaret işleyici (DSP) üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,
e)Gömülü C/C++ programlama dillerinden en az birini ileri düzeyde kullanabilmek,
f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 
g) 35 yaşından gün almamış olmak.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin İşleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e)Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
 
f)   Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak. •  Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

> 3,20
 
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4,00'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4,00'lük sisteme dönüştürülecektir).
Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak, (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)
Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
 
YDS IELTS
TOEFL I BT TOEFL CBT TOEFL PBT
FC E CAE CPE

Referans No

KPDS UDS YDS

TOEFL IBT

IELTS

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

EE.01

65

61

6,0

173

500

B

C

c

EE.02

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.03

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.04

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.05

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.06

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.07

65

61

6,0

173

500

B

c

c

EE.08

65

61

6,0

173

500

B

c

c

 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM) International English Language Testing System Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English
 
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ
a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b)Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.mam.tubitak.qov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
d)Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.
g)Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.


İletişim Bilgileri:

Adres:    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik(5)tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89 0262 675 35 18

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET