gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK MAM'A PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK MAM'a araştırmacı ve teknisyen alınacak.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:41
TÜBİTAK MAM'A PERSONEL ALIM İLANI

MAM MALZEME ENSTİTÜSÜ
İlan No:TBTK.WIAM.ME/2015-01 
1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu: ME.01/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsü Laboratuarlarında kritik metalik malzemeler grubunda çelik ve süperalaşım döküm, metalurjik prosesler, alaşım geliştirme, hassas döküm, TBC kaplama, Kaynak, CVD konularında yürütülen projelerde görev alacak Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.2.Referans Kodu: ME.02/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde İleri Seramik prosesler kapsamında oksit esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu iş paketlerinde görev alacak Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: ME.03/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen
projelerde, ince film transistörlerle (TFT) ilgili; ince film parametreleri ve verilen l-V karakteristikleri kullanılarak proses ve cihaz modellemeleri ve simülasyonlarının yapılması ve geliştirilecek olan aygıt bileşenlerinin SPICE parametrelerinin çıkarılması, sürücü entegreden gelen sinyallere göre devre tasarımı ve yazılımının gerçekleştirilmesi, tasarlanan devreye göre maske setinin tasarımının yapılması faaliyetlerini yürütmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: ME.04/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde
Mühendislik tasarımları yapmak, İmalat proseslerinde optimum tasarım parametrelerini
elde edebilmek için tasarım ve imalat benzetimlerini gerçekleştirmek, karmaşık
geometrilere sahip parça ölçümleri yapmak, tasarımları imalata dönüştürmek için gerekli
üretim sistemleri entegrasyonunu gerçekleştirmek, tasarım ve ölçüm raporları hazırlamak
üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
 
1.5.Referans Kodu: ME.Û5/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yapı malzemelerinin üretimine yönelik projeler için bilimsel ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, saha çalışmalarında görev yapmak, hakedişleri hazırlamak, yeni nesil yapı malzemesi tasarımı yapmak, beton ve yapı malzemelerine yönelik test ve analizleri yapmak, test ve analiz sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.6.Referans Kodu: ME.Û6/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde geliştirilecek fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin mekanik ve ısıl tasarımlarını yapmak, bu tasarımların bilgisayar ortamında benzetimlerini gerçekleştirmek, ürün bileşenlerinin İmalat ve entegrasyonu süreçlerinde görev almak, yapılan çalışmaları raporlamak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.7.Referans Kodu: ME.07/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde geliştirilecek fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri için malzeme seçimi yapmak, üretim sürecinin malzeme yapısına etkisini analiz etmek, üretim süreci ya da malzeme özelliklerinin geliştirilmesinde görev almak, imalat ve entegrasyon süreçlerine katılmak, yapılan çalışmaları raporlamak üzere Araştırmacı İstihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.8.Referans Kodu: ME.08/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde özel teknik cam üretim süreçlerinde çalışmak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.9.Referans Kodu: ME.09/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde, organik elektroniklerfe ilgili, aygıt teknolojisi geliştirilmesi, aygıt tasarımı, üretimi ve optimizasyonu ve çevresel testlerin gerçekleştirileceği faaliyetleri yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.10.Referans Kodu: ME.107AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme Enstitüsünde, Mühendislik tasarımlarını talaşlı olarak İmal etmek için CAD/CAM uygulamalarını CNC tezgahlarda gerçekleştirmek ve bu süreçler için ihtiyaç duyulan CNC programlama, parça işleme ve ölçme süreçlerini gerçekleştirmek üzere Teknisyen İstihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
 
1.11.Referans Kodu: ME.11/AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi sürecine destek vermek, imalat süreçlerinde yer almak, cihaz bakım ve onarım çalışmalarında bulunmak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ
1.12.Referans Kodu: ME.12/AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme Ensitüsünde yürütülen projeler kapsamında, laboratuvarda yapılacak çalışmalara destek vermek, kullanılan cihazların bakım ve onarımını takip etmek, iş güvenliği koruyucu malzeme, kimyasal madde ve diğer sarf malzemelerin takibi, temini ve stoklanması gibi faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, görev kapsamıyla ilgili teknik dokümantasyon hazırlamak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı   : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir    : Gebze/KOCAELİ

2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1.Referans Kodu: ME.01/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yeni nesil çelikler konusunda doktora derecesi almış olmak ve süper alaşımlar konusunda çalışmış olmak,
c)5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Yüksek sıcaklık malzemelerin test ve analizleri konusunda deneysel tecrübeye sahip olmak, bunları yorumlayabilmek,
d)Havacılık malzemeleri konusunda çalışmış olmak ve proje yürütmüş olmak. Termomekanik proseslerde tecrübe sahibi olmak,
e)40 yaşından gün almamış olmak.
2.2.Referans Kodu: ME.02/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak,
c)Yüksek lisans mezuniyet derecesi 4'lük sistemde en az 3,25 ve aynı zamanda doktora mezuniyet derecesi ise 4'lük sistemde en az 3,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir),
 
d) 35 yaşından gün almamış olmak.
2.3.Referans Kodu: ME.03/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden doktora derecesi almış olmak,
c)5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
d)Silvaco ATLAS, Silvaco UTMOST III, Cadence, Tanner Tools L-edit, Mentor Graphics gibi devre tasarımı, simülasyon programları ve SPICE parametrelerinin çıkarılması konusunda tecrübeli olmak. İş tanımında detaylı olarak belirtilen konularda test ve analizler hakkında deneysel tecrübeye sahip olmak, bunları yorumlayabilmek,
e)35 yaşından gün almamış olmak.
2.4.Referans Kodu: ME.04/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği, imalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,
c)Lisans mezunları İçin özellikle tasarım ve imalat alanında en az 4 yıl, Yüksek Lisans mezunları için en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. CAD/CAM yazılımlarını (CATIA, NX, AUTOCAD, SOLIDVVORKS vb.) kullanabiliyor olmak ve tercihen bu yazılımların herhangi biriyle İlgili uzmanlık belgesine sahip olmak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) konusunda bilgi sahibi olmak, CFD yazılımlarını (FLUENT vb.) kullanabiliyor olmak ve Sonlu Elemanlar Analizi ve çeşitli üretim süreçlerinde kullanılan imalat benzetimleri bilgisine sahip olmak,
d)Temel CNC programlama bilgisine ve tercihen gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak,
e)Karmaşık geometrilere sahip parça ölçümlerini gerçekleştirmek. Havacılık ve enerji alanlarıyla ilgili temel malzeme ve üretim teknolojileri bilgisine sahip olmak,
f)Yukarıda belirtilen alanlarda kendisini sürekli olarak geliştirme çabası içerisinde olmak ve kriz anlarında bile analitik kararlar verip uygulayabilmek. Microsoft Office programları konusunda tecrübeli olmak,
g)35 yaşından gün almamış olmak.
 
h)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
i)Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak veya İnşaat Mühendisliği alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
j)30 yaşından gün almamış olmak.

2.6.Referans Kodu: ME.06/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,
c)En az 3 yıl tasarım, benzetim ve imalat alanında mesleki tecrübeye sahip olmak,
d)CAD/CAM yazılımlarını kullanabiliyor olmak, tercihen Solidworks, Unigraphics veya CATIA yazılımlarında en az birinde uzmanlık sahibi olmak. Sonlu elemanlar analizi yazılımlarını kullanarak mukavemet, titreşim, yorulma ve ısıl analizleri yapabiliyor olmak, tercihen ABACUS veya AN SYS yazılımlarından en az birinde uzmanlık sahibi olmak,
e)35 yaşından gün almamış olmak.
2.7.Referans Kodu: ME.07/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,
c)Kaynak teknolojileri ve tahribatsız muayene metodları konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, doktora mezunları için tercihen tez çalışmasında kaynak teknolojileri ve tahribatsız muayene üzerine çalışmış olmak,
d)Havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılan temel malzeme ve üretim teknolojileri bilgisine sahip olmak,
e)35 yaşından gün almamış olmak.
 
f)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
g)Yükseköğretim Kurumlarının Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,
h)Tercihen, Yüksek lisans tez konusu cam, cam-seramikler ve/veya özel camların üretim prosesleri olmak ve/veya cam-cam seramikler ve özel camların üretim prosesleri konusunda doktora çalışmasına başlamış olmak,
i)35 yaşından gün almamış olmak.

2.9.Referans Kodu: ME.09/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğrenim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Fizik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının Fizik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercihen doktora yapıyor olmak,
c)2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
d)35 yaşından gün almamış olmak
2.10.Referans Kodu: ME.10/AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makine, Metal İşleri, Kalıpçılık, Makine ve Metal işleri, Makine ve Metal Teknolojileri, Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)CAD/CAM uygulamaları konusunda gerekli belge ve sertifikalara sahip, teknik resim okuma, resim üzerinde değişiklik yapma ve ölçme bilgisine sahip, CNC program bilgisine sahip, CNC tezgâh (torna, freze, işleme merkezi vb.) kullanımı konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Tercihen, 5 Eksen CNC İşleme Merkezi, CMM Koordinat ölçme Makinesi ve Kalite Kontrol işlemlerinde tecrübeli olmak. Dikkatli ve özenli çalışma disiplinine sahip olmak, Problem çözme yeteneğine sahip olmak,
c)30 yaşından gün almamış olmak.
2.11.Referans Kodu: ME.11/AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, PLC tabanlı otomasyon sistemlerinde deneyimli olmak,
 
c) 35 yaşından gün almamış olmak.

2.12. Referans Kodu: ME.12/AR-GE Personeli (Teknisyen)
a)Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kimya, Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
c)Laboratuvar süreçlerinin takibi, cihaz kullanım talimatlarının hazırlanması, cihaz bakım kartlarının hazırlanması, sarf malzeme stoklarının takibi, temin vs., gibi kendi sorumluluğuna verilen işlerle ilgili gelişmeleri takip etmek,
d)35 yaşından gün almamış olmak.
3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
f)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak (ME.01, ME.02 ve ME.03 referans kodlu pozisyonlar hariç)

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tı> 3,20
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
g)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4'lük sistemde en az 2,80 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
 
h)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
i)Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış
olmak
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
 
4) BAŞVURU SÜRECİ
a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden iş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekîi belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dtşındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b)Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyurulan Kurumumuz web sayfasında fwww.mam.tubitak.qov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
d)Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e)Adaylar en fazfa 2 (İki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodfu pozisyon İçin "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.
g)ME.01, ME-02 ve ME.03 referans kodlu "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) (f) ve (h) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
h)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla ayni puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

i)Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "3) Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca
değerlendirmeye alınacaklardır.


İletişim Bilgileri:
Adres:       TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta: mam.ikgjtubitak.qov.tr
Telefon:     0262 675 35 89 0262 675 35 18

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET