gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK MAM ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsüne araştırmacı ve teknisyen alınacak.

01 Haziran 2015 Pazartesi 16:50
TÜBİTAK MAM ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ 

İlan No:TBTK.MAM.ÇTÜE.04/2015-01

1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1.Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Deniz ve İç Sular Stratejik İş Biriminde, deniz biyojeokimyası ve deniz ekolojisi konularında projeler oluşturmak, deniz saha çalışmalarına katılmak, toplanan verinin göstergeler, indeksler, istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesinde görev almak ve deniz biyolojisi çalışmalarının organizasyonundan sorumlu olmak üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ
1.2.Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Deniz ve İç Sular Stratejik İş Biriminde, deniz bentik ekolojisi, deniz canlılarının popülasyon genetiği ve filogenetik özellikleri konularında projeler oluşturmak, deniz saha çalışmalarına katılmak ve toplanan bentik örneklerin analizlerinin zamanında yapılmasını organize etmek ve uzmanlık dahilindeki taksonomik çalışmaları gerçekleştirmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ
1.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Biriminde, gürültü yönetimi çalışmaları kapsamında, modelleme verilerinin değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi, gürültü haritası hesaplama modellerini kullanma, gürültü kontrolüne yönelik engel (bariyer) tasarımı, gürültü azaltım malzemelerinin geliştirilmesi konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ
1.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Biriminde, membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma, su ve atıksu arıtımı konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ
 
TBTK IKDB-2D14.V-1
 
1.5.Referans Kodu: ÇTUE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Deniz ve İç Sular Stratejik İş Biriminde kıyı alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kara kökenli kirlilik kaynaklarının/kirleticilerin tespiti ve değerlendirilmesi, kirlilik açısından öncelikli alanların ve sektörlerin belirlenmesi, önlem programlarının hazırlanması ve çevre ekonomisi konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ
1.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli (Teknisyen): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Biriminde, emisyon ölçümleri, hava kalitesi çalışmaları, hava kirliliği ve kontrolü laboratuvarında yürütülen projelerde görev almak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir     : Gebze/KOCAELİ
1.7.Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli (Teknisyen): Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik iş Biriminde, laboratuvar çalışmaları kapsamında, havza yönetimi saha çalışmaları, su ve atıksu arıtımı, pilot sistem kullanımı, çevre kirliliği analizleri konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ


2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: ÇTÜE.Û1 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)
a)Yükseköğretim Kurumlarının Su Ürünleri Fakültelerine bağlı en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Deniz Biyolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak,
c)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Deniz veya Kıyı Ekosistemleri konularında Doktora derecesi almış olmak,
d)Deniz biyojeokimyası, plankton birincil üretimi ve tüketimi, karbon döngüsü konularında uzmanlaşmış olmak, ek olarak, bentik omurgasızlar konularında araştırmalarda bulunmuş olmak ve ilgili alanlarda en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
e)İstatistik yazılım programlarını (SAS, R ve SPSS gibi) kullanmayı bilmek,
f)Yukarıda bahsi geçen araştırma konularını destekleyici ve geliştirici nitelikteki yerinde ölçüm ve laboratuvar cihazlarını (scintillation counter, optode vb.) kullanabilmek,
g)Askerliğini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),
h)40 yaşından gün almamış olmak.
 
2.2.Referans Kodu: ÇTUE.02/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının Su Ürünleri Fakültelerine bağlı en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Çevre Bilimleri veya Deniz Biyolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak,
c)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Deniz veya Çevre Bilimleri Enstitüsü veya Bölümlerinden birinde Deniz Biyolojisi alanında Doktora derecesi almış olmak ve tercihen doktora sonrası çalışma gerçekleştirmiş olmak,
d)Deniz bentik omurgasızlarının ekolojisi ve popülasyon genetiği konularında uzmanlaşmış olmak,
e)Midyeler ile yürütülen kirlilik seviye ve etkilerinin takibi çalışmalarına katkı verebilecek bilgiye sahip olmak,
f)Yukarıda bahsi geçen araştırma konularını destekleyici ve geliştirici nitelikteki metotları (PCR, elektroforez, gelecek nesil sekanslama teknikleri vb.) yürütebilecek tecrübe ve bilgiye sahip olmak,
g)Tercihen araştırma gemisi iş tecrübesini ve bilimsel amaçlı dalış tecrübesini gösterir projelerde görev almış olmak,
h)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar İçin),
i)40 yaşından gün almamış olmak.
2.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Konusunda en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
c)AutoCAD programını kullanmayı bilmek,
d)Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)30 yaşından gün almamış olmak.
2.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Yükseköğretim Kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından birinde Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden birinden yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak,
c)Membran teknolojileri konusunda akademik tecrübeye sahip olmak ve/veya en az bîr adet uygulama projesinde çalışmış olmak,
 
d)Askerliğini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)45 yaşından gün almamış olmak.

2.5.Referans Kodu: ÇTÜE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2015 yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,
b)Kara kökenli kirlilik kaynakları, kirleticiler, çevre kimyası, çevre modellemesi, çevre ekonomisi ve/veya çevre yönetimi konularında ders almış olmak,
c)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
d)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
e)35 yaşından gün almamış olmak.
2.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 I AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Gıda, Çevre, Kimya alanlarından birini bitirmiş olmak,
b)Hava Kirliliği, emisyon ve hava kalitesi alanlarında, özellikle Dİoksin/Furan, PAH, ağır metaller gibi laboratuvar ön işlem, numune hazırlama konularında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
c)Saha çalışmaları kapsamında ağır, tehlikeli işlerde ve yüksekte çalışmasına engel bir durumu olmamak,
d)Askerliğini tamamlamış olmak (Erkek adaylar için),
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)Tercihen Kocaeli ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak,
g)35 yaşından gün almamış olmak.
2.7.Referans Kodu: ÇTÜE.071 AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık Ön lisans eğitimi veren Kimya ve Çevre alanlarından birini bitirmiş olmak,
b)FTIR, GC-MS, AAS, HPLC, TOC Analizör veya İyon Kromatograf gibi cihazların kullanımında konusunda yetkin olmak,
c)Islak analizler konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,
d)Askerliğini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),
e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
f)30 yaşından gün almamış olmak.


3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Görevini devamlı  yapmasına engel olabilecek hastalığı  ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 
c)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi İhale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve İlişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
d)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
e)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında aşağıdaki şartlan sağlıyor olmak (ÇTÜE.01 ve ÇTÜE.02 referans kodlu pozisyonlar hariç);
• Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + :; 10,000-> 3,20
JÜniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması


Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2014-2015 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
f) AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
• Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4lük sistemde en az 2,80 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
g)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
h)Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.
 

Referans No

KPDS UDS YDS

TOEFL IBT

IELTS

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

ÇTÜE.01

70

68

6,5

190

520

B

C

C

ÇTUE.02

70

68

6,5

190

520

B

C

c

ÇTÜE.03

65

61

6,0

173

500

B

C

c


ÇTUE.04

65

61

6.0

173

500

B

C

c

ÇTÜE.05

65

61

6,0

173

500

B

c

c

ÇTUE.06

-

-

-

-

-

-

-

-

ÇTUE.07

-

-

-

-

-

-

-

-

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.


4) BAŞVURU SÜRECİ
a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b)Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrıImayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.mam.tubitak.qov.tr / www.tubitak.oov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
d)Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (e) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.
 
g)ÇTÜE.01 ve ÇTÜE.02 referans kodlu "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (d) fe) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
h)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.
i)Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "3) Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca
değerlendirmeye alınacaklardır.İletişim Bilgileri:
Adres:       TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr Telefon:     0262 675 35 89
0262 675 35 18

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET