gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLANI

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

18 Kasım 2014 Salı 05:15
TÜBİTAK SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLANI

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

1)İSİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans Kodu: SAGE.SMKGYBİBÜ3 / AR-GE Personeli

Yazılım ve Bilgi İşlem Biriminde görev yapmak üzere, Sistem ve Ağ Güvenliği Yöneticisi alınacaktır,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.2. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB04 i AR-GE Personeli

 

Laboratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Görüntü Analiz Test Mühendisi alınacakta,

istihdam Edilecek Personel Sayısı:1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.3. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB06 i AR-GE Personeli

 

Laboratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Uçuş Test Mühendisi aiınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayı&ı 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir Ankara

1.4. Referans Kodu: SAGEYSG U KKYB03 / AR-GE Personeli

Örün Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi Biriminde görev yapmak üzere. Ürün Konfigürasyon Sorumlusu alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı 1 Personelin Görev Yapacağı şehir Ankara

1.5. Referans Kodu: SAGE.YSGUKKYB041 AR-GE Personeli

Ürün Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi Biriminde görev yapmak üzere, Kalite Güvence Sorumlusu alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı.2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

Malzeme Teknolojileri Biriminde görev yapmak üzere. AR-GE Mühendisi alınacaktır.

istihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

17. ReferansKodu: SAGE.SMKGSMB02 / AR-GE Personeli

 

Sistem Mühendisliği Biriminde görev yapmak üzere, Sistem Mühendisi alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2 Personelin Görev Yapacağı şehir: Ankara

1.8. Referans Kodu: SAGE.ESUDGETB03 I AR-GE Personeli

 

Elektronik Tasarım Biriminde görev yapmaküzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır

 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:7 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.9. Referans Kodu: SAGE.ESUDGYB02 / AR-GE Personeli

 

Yazılım Biriminde görev yapmak üzere. AR-GE Mühendisi alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara

1.10.  Referans Kodu: SAGE.E5UDGGKSB02 i AR-GEPersoneli

Güdüm Kontrol Seyrüsefer Biriminde görev yapmak üzene, AR-GE Mühendisi alınacaktır,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.11.  Rafarans Kodu: SAGE.ESUDGUMB02 i AR-GEPersoneli

 

Uçuş Mekaniği Biriminde görev yapmalı üzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayı sı ;3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.12.  Referans Kodu: SAGE.SM KG YBİ BÛ 2 / AR-GE Personeli

Yazılım ve Bilgi İşlem Biriminde görev yapmak üzere. Yazılım ve Bilgi İşlem Teknisyeni alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.13.  Referans Kodu: SAGE.YSGLHB07 / AR-GE Personeli

 

Labaratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Test Teknisyeni alınacaktır.

istihdam Edilecek Personel Sayısı' 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Malzeme Teknolojileri Biriminde görev yapmak üzere. AR-GE Teknisyeni alınacaktır.

istihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.15. ReferansKodu: SAGE.ESUDGEÜB02 i AR-GEPersoneli

Elektronik Üretim Biriminde görev yapmak üzere. Elektronik Teknisyeni alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1. ReferansKodu: SAGE.SMKGYBİB03/ AR-GE Pars öneli

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dörtyıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

* Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bolümü,Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, KimyaMühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Fizik Bölümü, Biyoloji Bölümü,Kimya Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik Bölümü

b) Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

•      Yönlendirici, anahtar ve diğer aktif cihazların kurulumu, yönetimi veproblemlerin giderilmesi, Networking ve VPN konularında çalışılması.

Checkpoint Firewall yönetimi, konfigürasyonu ve problemlerin giderilmesi, WebsenaeWeb Security Gateway yönetimi ve konfigürasyonu, Linux sunucuların yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

Düzenlive planlı çalışması, raporlayarak alışkanlığı olması ve dokümantasyonyapılması,

Microsoft SCCM, SCOM, SCDPM, ISA kurulumuve yönelimi, Microsoft Server 2008-2012 yönetimi,

Active Directory Domgin kurulumu, yönetimi ve versiyon yükseltmeleri, Microsoft   Exchange   2010-2013   korulumu,  yönetimi   ve versiyonyükseltmeleri,

Hyper-V, Ipv6 konularındaçalışılması.

Kümeleme yapısında çalışan sunucuların kurulumu ve yönetimi, Symantec   Backup  Exec ife  yedekleme   stratejilerinin belirlenmesi, yönetilmesi vekontrolü,

*      KM S yönetimi uygulamaları.

a) Yükseköğretim kurumlarının en azdört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

*     Havacılıkve Uzay Mühendisliği Bölümü.Uçak Mühendisliği Bölümü,Makine Mühendis fiğ i Bölümü

b} Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir

*    Veii toplama Sistemleri vesensörler hakkında bi'gi sahibi olmak ve uygulama yapmak,

*    MATLAB de sinyal isleme,fitrelerine ve görüntüleme uygulamaları yapmak,

*    MIL-STD-S10 veHYS Yer Denemeleri Testleri,

*    TrackEye Görüntü Analiz Programıhakkında çalışmak,

■     Yer ve Uçuş Te silerinde görev alın ması.

2.3.  Referans Kodu: SAGE.YSGLHB06/ AR-ge Personeli

a) Yükseköğretim  kurumlarının en az dört  yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

*     Elektrik-Eloktronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

o) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir,

*    Telemetri Sistemleri hakkındaçalışmak.

*    C, C++ ve C# programlama dillerindeprogramlama yapmak

*    Veri toplama sistemleri ve sensöderhakkında uygulama yapmak,

*    ESB (Elektro Statik Boşalım) konusunda uygulama yapmak,

*    MATLAB de sinyal işleme, filtrelemeve görüntüleme uygulamaları yapmak

*    EMC - EMİ testleri hakkındauygulama yapmak,

■     SAGE bünyesinde bulunan Mobil Telemetri Sisteminin kullanılması.

*    Uçuş Testlerinde test mühendisi olarak görev yapılması,

*    ElektOStat k Boşalma Testlerindegörev a "naşı,

■     emi/emc Testlerinde görev alınması.

2.4.  Referans Kod»: SAGE.YSGUKKYB03 I AR-GEPersoneli

 

a) Yükseköğretim kurumlarının Fen ve MühendislikFakültelerine bağlı en az dört yıllık (isans eğitimi verenbölümlerden birini bitirmiş olmak.

b) Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğesahip olunması tercih sebebidir.

 

»   Proje   yaşam  döngüsü   içerisinde   konfigürasyon   yönetimi  fa al iy etleri rıin yürütülmesi,

*     Proje Konfigürasyon YönetimPlanı'nın belirlenen gereksinimlere uygun olarak hazırlanması, izlenmesi vegüncellenmesi,

»   Konfigürasyon yönetimi verilerinintoplanması, analizi ve raporlanması.

*      Konfigürasyon kalemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması.

a) Yükseköğretim kurumlarının Fen veMühendislik Fakültelerine bağlı en az dört yıllık lisans eğitimi verenbölümlerden birini bitirmiş olmak.

b)  Aşağıdabelirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercihsebebidir,

 

     Proje Yaşam Döngüsü'nün, kalite güvence gereklilikleri doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemindetanımlanan süreçlere uygun olarak oluşturulması,

     Proje Kalite Planı'nın belirlenengereksinimlere uygun olarak hazırlanması, izlenmesi ve güncellenmesi,

     Proje kalite güvence gereStiiiikienyie ilgili teknik ve idari gözden geçinmelerehatılım sağlanması,

     Proje kapsamındaki doğrulamafaaliyetlerinin izlenmesi ve gerekirse denetlenmesi,

■    Proje kapsamındaki testlere katılım sağlanarak test süreciningüvence altına alınması,

     Proje kapsamındaki teknikgereksinimlerin doğrulandığının kontrolü ve onaylanması.

     Proje kapsamında, kalite denetimihtiyaçlarının değerlendirilmesi, kalite denetimi planlanması,gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve Sonuçların raporlanması,

■    Proje kapsamında Altyüklenici kalite denetimlerinin yapılması veAltyükl en idlerin izlenmesi.

     Proje kapsamında müşteri vealtyüklenici tarafındaki kalite faaliyetlerinin eşgüdümü,

     Projede kalite güvence verilerinintoplanması, analizi ve raportanması,

     Bunlar ile birlikte gerektiğindeKalite Yönetim Sistemine ait diğer çalışmalarda da görev alınması (süreçlerinizlenmesi, kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesi, düzeltici ve önleyiciişlemlerin takibi, vb

 

2.6. ReferansKodu: SAGE.ESGMTBC4Î AR-GE Personeli

ajYükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren KimyaMühendisliği Bölümübitirmiş olmak.

b)Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunmasıtercih sebebidir.

     Kartı roket yakıtı ve plastikbağlayıcılı patlayıcı tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi, test vekarakterizasyon çalışmaları,

 

    Polimerik astar ve yalıtımmalzemesi tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi, test ve karakterizasyonçalışmaları.

    Enerjik ve Polimerik malzemelerdehızlandirilmiş yaşlanma ve ömür belirleme çalışmaları,

     Enerjikmalzeme üretim altyapısı kurulumu ve teknoloji transferi çalışmaları,

     Elektrokirnyasalgüç kaynakları tasarım, prototip üretim ve test çalışmaları

•     Birim altyapılarının idamesisağlanması.

 

Z.7. ReferansKodu: SAGE.SMKGSME02 / AR-GE Personeli

a) Yükseköğretim  kurumlarının en  az dört yıllık  lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerindenbirini bitirmiş olmak.

* Makına Mühendisliği Bölümü,Havacılık Mühendisliği Bolümü, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, UçakMühendisliği Bölümü, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Elektronik va Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

b) Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

 

Gereksinim Yönetimi, Teknik Risk Yönetimi, Ara yüz Yönetimi ve TestPlanlama

konularındagörev alınması,

Çokdisiplinli optimizasyon ve deney tasarımı.

Radarsistem, alt sistem ve elektronik harp doğrulama testleri,

MIL-STD-461standardına uyumlu tasarım/test,

FarklıYazılım geliştirme süreçlerine uygun yazılım tasarımı ve doğrulama, Güvenilirlik. Hata Analizi ve Ömür Belirleme Testleri.

MIL-STD-Biü ve benzeri teststandartlarına güre çevresel test yöntemlerinin belirlenmesi.

 

2.8 ReferansKodu: SAGE ESUDGETBÜ3/ AR-GE Personeli

a)  Yükseköğretim  kurumlarının en  az dört yıllık  lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden birinibitirmiş olmak.

 

■ Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü.

b) Aşağıda belirtilen konulanda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

 

    Sayısal elektronik, analog elektronik ve güç elektroniğidevre tasarımı,

    VHDL kullanarak programlama,
»   Elektronikkart testleri.

    Baskı devre kartı tasarımyazılımları yapılması.

2.9. ReferansKodu: SAGE.ESUDGYB02 / AR-GE Parsoneli

a) Yükseköğretim kurumlarının en azdört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş Olmak.

 

     Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.

b) Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

    Yazılım gereksinimlerininoluşturulması,

    Yazılım test planlarının veortamlarının planlanması,

      Yazılımgeliştirme ve test süreçleri uygulaması, »  C, C++, Java dillerinde programlama,

      Gömülüsistemlere yönelik yüksek seviyeli yazılım geliştirme,

     Benzetim ortamlarının tasarlanmasıve kodlanması (MATLA B, Simulink, vPC Target),

t   Algontmalarınıngerçek zamanlı olarak çalıştırılması,

     Çihgz gra yüzü geliştirmeuygulamaları yapmak.

a)  Yükseköğretimkurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerdenbirini bitirmiş olmak.

 

    ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik MühendisliğiBölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü,Havacılık ve Uzay MühendisliğiBolümü, Uçak Mühendisliği Bölümü, Kontrol MühendisliğiBölümü

b)  Aşağıdabelirtilen konulanda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahipolunması tercih sebebidir.

   Güdüm, otopilüt sistemleri ve algoritmaları (Klasik ve modern kontrol teorisi,doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler).

»   Uçuş benzetimi, stabilité, kontrol ve uçuş performansanalizleri, t  Seyrüsefer sistemleri vealgoritmaları  kapsamında sinyal işleme,kontrol, veri/senSör füzyonu uygulamaları yapmak.

2.11.Referans Kodu: SAGE,E3UDGUMB02 t AR-GEPersoneli

 

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık! Uçak Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak ya daMakine Mühendisliği Bölümünden mezun olup Havacılık / UçakMühendisliği Bölümünde yan dal yapmış olmak ya da Makine MühendisliğiBölümünden mezun Olup Havacılık / Uçak Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans /Doktora derecesine sahip olmak.

b}Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine veyetkinliğe sahip olunması tercihsebebidir.

   Aerodinamik tasarım ve hesaplamalıakışkanlar dinamiği (İng. Computational Fluid Dynamics - CFD) çözümlemeleri,

»  Kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırma, kararlılık ve kontroledılebitiriik (İng.

Stability and Control), uçuşbaşarımı (İng. FIight Performance) çözümlemeleri ve

uçuştest (İng. Flıght Testing) çalışmaları, ■   Hava araçlarının matematiksel modellenmesive benzetimi (ing. modeling and

simulation) çalışmaları ve atış kontrol (İng. Fire Control)uygulamaları yapılması.

2 12.Referans Kodu: SAGE.SMKGYBÎBÛ2 / AR-GE Personeli

a} Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi verenaşağıdaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

    BilgisayarProgramcılığı Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü, Bilgi YönetimiBölümü, Elektronik Teknolojisi Bölümü, Elektronik HaberleşmeBölümü.

b} ÖnLisans mezuniyet derecesi 4'lü sistemdeen az 2,60, fOP'lü sistemde ise en az 67,33 olmak. En az 2 yıl süremesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyetderecesi koşulu aranmaz.

YükseköğretimKurulu 4'lük SistemdekiNotların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu esas alınır.

 

c)Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahipolunması tercih sebebidir.

■   Microsoft Windows işletim sistemteri.  Microsoft Office, ve genel bilgisayar kullanırını ile ilgili kurulum ve kullanıcıdesteğinin verilmesi,

*      Enstitüde kullanılan 3. partiyazılımlarının kurulum ve desteğinin verilmesi

■   Bilgi İşlem ile ilgili her türlü donanım kurulumu, bakımı, onarımınınyapılması

•      Bilgi İşlem altyapılarındaki kablolamaların yapılması.

■   Kullanıcı  bilgisayarları,  yazıcılar,   tarayıcılar ve  projeksiyon  cihazları gibi donanımların teknikşartnamesinin oluşturulması,

•      Microsoft işletim sistemleri uygulamalarında bilgisayar desteğiverilmesi,

2.13.  Referans Kodu: 5AGE.YSGLHBQ7 i AR-GE Personeli

 

a)  Yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki iki yıllık ün lisans programlarındanbirini bitirmiş olmak.

■   Elektronik,   Elektrik   Elektronik,   Endüstriyel   Elektronik,Haberleşme, Elektronik Haberleşme,Haberleşme Elektroniği, Makine

b)  Ün Lisans mezuniyet derecesi 4'lü sistemde en az 2.-60. 100'lü sistemdeise en az 67.33olmak. En az 2 yılsüre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet derecesi koşuluaranmaz.

Yükseköğretim Kurulu 4'lükSistemdeki Notiarın lûrj'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu esas alınır.

c) Aşağıda belirtilen konularda bilgibirikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir,

*      Uçuş Testleri,

»   Mobil Telemetri Sisteminin kurulumu,

■     Test Kalemlerinin ölçümlendirme ve kablaj çalışmaları, »   Test Kalemlerinin mekanik sonkontrolleri,

»  Elektromanyetik Girişim/Elektromanyetik Uyumluluk testlenne ilişkin uzunsüreli şehir dışı görevlendirme ile testleri yürütülmesi ve gözlemlenmesi,

»  Patlayıcılar!ayıcı mateme içeren sistemler, alt sistemler üzerinde elektriksel testlerin yürütülmesi,

■     Elektrostatik deşarj simülatörü, multimètre, sinyal jeneratörü, osiloskop, network analizor. spektrum analizör vebenzeri ölçüm araçlarının kullanılması,

*      Proje ihtiyacı doğrultusunda kablajlar ve elektronik donanım test altyapılarının kurulumunu sağlamak, testlerininyürütülmesi

»   Test, Ölçüm ve Kalite Kontrol sonuçlarınınraporlanmasında, yayınlanmasında ve ürün ömür devri yönetim sistemlerinde yeralmak,

•      Patlayıcı bulunan ortamlarda güvenlik tedbirlerinin alınması.

2.14.  Referans Kodu: SAGE.ESGMTB03f AR-GE Personeli

a} Yükseköğretim kuıumlannın ikiyıllık on Nsans eğitimi veren Makine Bölümünübitirmiş olmak.

b) önLisans mezuniyet derecesi 4 lü sistemde en az 2,60, 100'lü sistemde ise en az 67,33 olmak. En az 2 yıl süre mesleğini uygulamış olanlardanön Lisans mezuniyet derecesi koşulu aranmaz.

Yükseköğretim KurulU'nun 4'lükSistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu esas alınır.

 

c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahipolunması tercih sebebidir,

*     Isıl pil Üretimlerinde kullanılanotomasyon presi operatörlüğü.

*     Isıl pil gövde kapak TIG kaynakcihazı operatörlüğü,

■    İS İ pil hücre istifi elektriksel ve ısılyalıtım otomasyon cihazı operatörlüğü,

*     Atölye ölçüm aletleri ile makine-teçhizat bakım-onarımişleri ve hidrolik/pnörr.atiksistemler üzerine çalışmak

■     Düşük nemli ortamda ve yanıcı malzemeler ile çalışmak.

 

2.15, ReferansKodu: SAGE.ESUDGEÜB021 AR-GEPersoneli

a)  İkiyıllık teknik eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının, aşağıdaki bölümlerindenbirinden ön lisans mezunu olmak.

 

*    Elektronik Bölümü, EndüstriyelElektronik Bölümü, Elektronik, ve HaberleşmeBölümü

b)  Ön Lisans mezuniyet derecesi 4'lü sistemde en az2,60, 100'10 sistemde ise en az 67,33olmak. En az 2 yılsüre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet derecesi koşuluaranmaz.

Yükseköğretim Kurulu 4:lükSistemdeki Notların 100'lükSistemdeki Karşılıkları Tablosu esas alınır.

c) Aşağıdabelirtilen konulardabilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunmasıtercih sebebidir.

*    Askeri Standartlara uygun kablajüretiminefe görev yapmak,

*      Elektronik kartlar ve kablajda lehimleme işlemlerinin yapılmasJ, +  Havya setlerinin kullanılması.

*      Kablaj üretiminde bulunan ekipman ve malzemelerin kullanılması, 3) ADAYLARDAARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamışbulunmak.

b) Askeriiğini tamamlamış veya tecilliolmak (erkek adaylar için).

c)  Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığıbulunmamak.

d)  Sonbaşvuru tarihi itibariyle, lisans mezunları için 35, yükseklisans mezuniarı için 37, doktoramezunları için 39 yaşındangün almamış olmak. S A GE.SM KGYBİBÛ2, SAGE.YSGLHB07,SAGE.ESGMTB03, SAGE E$urJGEÜBD2 Referans Kodlu pöziSyûnlar için ise 35 yaşındangün almamış olmak koşulu aranmaktadır.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapiscezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç Olmak üzere; altı aydanfazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyetikırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmagöreve ilişkin şıırı açıklama, Devlet Slrlanna karşı Suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

f)  f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak

 

AlanındaYüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının%2Cr'sinin toplamıdır.

Üniversite nat sistemleri 1O0'lüksistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesindeYükseköğretim Kurulunun 4rlük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosukullanılacaktır.

3)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanlakanıtlamış olmak;

Sınav Yürü

KPDS

ÜDS

YDS

TÛEF IBT

IELTS Tüm Bileşenlerinden

TOEFL CET

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

S AG E.SMKGY BİB03

70

 

Q.5

190

520

B

C

C

SAGE.YSGLHB04

7D

68

6.5

1S0

520

b

c

c

SAGE.YSGLHBOG

70

68

6.5

1S0

520

B

c

0

SAG E.YSG JKKYB03

70

6fl

6.5

190

520

B

G

c

5AGE.YSGJKKYBfl4

70

68

6.5

19D

520

B

C

c

SAGE.ESGMTB04

70

ee

6.5

1SÜ

520

B

C

c

SAGE.SMKGSMB02

70

68

6.5

190

520

B

C

c

5AGE.ESUDGETB03

70

63

8.5

190

52ü

rj

C

c

SAGE.ESUDGYBD2

70

68

5.5

160

H2-İ

e

c

c

S AG E.ESL DG QKSB02

70

68

5.5

ILL

520

E

c

c

SAGE.ESUDGUMB02

70

63

6.5

190

520

b

c

c

Yabancı dil koşulu aranmayan pozisyonlar

SAG E, S M KG YBİB02, SAGE.YSGLHBÛ7, SAÛE.ESGW1TED3, 5AGE.ESUDGEÜE02 Kodlu ilanlar için yabancı dil belgesi şartı aranmaz.

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS: Kamu Personeli Yabancj Dil Sınavı

ÜDS :Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

IELTS: International English Language Testing System

TOEFLIBT : Testof English as a Foreign Language - Internet-Based Test

toeflcbt : Testof English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFLPBT : Testof English as a Foreign Language - Paper-Based Test

fce : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan birülkede; yüksek lisans veya doktora derecesialmış olanlar ile a ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan ingilizce yeterlilik koşullar aranmaz.

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET