gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TUNCELİ VE GİRESUN ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINACAK

TUNCELİ VE GİRESUN ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINACAK

12 Ağustos 2014 Salı 11:21

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

2- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Doçent

Yardımcı Doçent

İlan Şartı

Adet

Drc.

Adet

Drc.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Geoteknik A.B.D.

 

 

1

5*

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olup, zemin mekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yapı A.B.D.

 

 

1

2*

Yol alt yapımında çelik BOF cüruflarının değerlendirilmesi alanında Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

1*

 

 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

1*

 

 

Veteriner Temel Bilimleri (Veteriner Biyokimya) bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

 

1

3*

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında çalışmaları olup, DEHP ve EGb761’in Üreme Sistemi üzerine etkisi konusunda Doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

 

1

5*

Dişlerin Morfolojisi Morfogenezisikonusunda Doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası A.B.D.

 

 

1

1*

Endüstriyel Kümelenmelerin Yenilikçilik Sürecine Etkileri alanında Doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi A.B.D.

 

 

1

3*

Heidegger ve modern zamanların eleştirisi konusunda doktora yapmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D.

 

 

1

4*

Güvenç Abdal Ocakları Karadenizbölgesinde yerleşik Alevi-Bektaşi toplulukları konusunda Doktora yapmış olmak.

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda Teknolojisi

 

 

1

3*

MetilmetakrilatMakromonomerinden Tarak Tipi Kopolimer Sentezi vekarakterizasyonu konusunda Doktora yapmış olmak.

Mimarlık ve Şehir Planlama

 

 

1

4*

Fizik alanında Doktora yapmış olup, Kanser İlaçlarının Proteinler ve membranlarla etkileşiminin NMR yoluyla incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat

 

 

1

5*

Fizik alanında Doktora yapmış olup, Einstein-Maxwell-DilatonAction Kuramı ve Mutlak Paralelizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

İlan Tarihi                  : 12.08.2014

Son Başvuru Tarihi    : 26.08.2014

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji veReanimasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, sepsiste ve yara İyileşmesinde glutamininetkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, nöro-üroloji, Epilepsi venöro-psikiyatri alanlarında çalışmaları olmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Dili bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, bulanık zaman serisi alanında çalışmaları olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, sosyal politika konuları alanında çalışmaları olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Türkiye’nin enerji güvenliği ve kimlik temelli sorunlar konusunda çalışmaları olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Atık su arıtımı ve yüzey sularının kalitesinin değerlendirilmesi alanında çalışmaları olmak.

8

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Doğal adsorbanlar vefitoremediasyon konularında çalışmaları olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Yapay sulak alanlarla atık su arıtımı ve katı atık yönetimi konularında çalışmaları olmak.

10

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, arrayTeknolojileri venanopartiküller konusunda çalışmaları olmak.

11

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Ağ katkılı seramik süper iletkenlerde akım ve manyetik alana dayalı zaman etkileri üzerine çalışmaları olmak.

12

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Bazı azo boyar maddelerin optik özellikleri üzerinde çözücü etkisi ile termodinamik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

13

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo - Televizyon - Sinema Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Uzaktan eğitim ve belgesel alanında çalışmaları olmak.

14

Bulancak UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Heterosiklik ve medisinalkimya alanında çalışmaları olmak.

15

Görele UBYO

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Fonksiyon uzaylarınınbilineer çarpanları ve uygulamaları üzerinde çalışmaları olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET