Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI

Birliğin bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 6 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır.

04 Ekim 2015 Pazar 13:38
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınaİşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinegöre; Birliğimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilenpozisyonlara 6 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımıyapılacaktır.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

1- ) Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2014 ve2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP 3 puan türünden 60ve üzeri puan almış olmak,

2- ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

3- ) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumuolmamak.

4- ) Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engelibulunmamak.

5- ) Başvurular, 07-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiyeİş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri'ne şahsen veya elektronik ortamda " www.iskur.gov.tr " internet adresiüzerinden yapılacaktır.


Grup No

Unvan

Adaylarda Aranan Diğer Şartlar

Adet

1

Uzman

a) Hukuk Fakültesinden veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2

2

Uzman

a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yabancı Dil Sınavından (YDS) (İngilizce) en az 50 seviyesinde puana veya aynı şartlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

2

3

Uzman

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans programından veya yurtdışında eğitim veren ve denkliği ilgili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) Yabancı Dil Sınavından (YDS) (Arapça) en az (B) düzeyinde (80­89) puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen geçerli bir belgeye sahip olmak.

2

TOPLAM

6