gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SAYICI-OPERATÖR ALINIYOR

Merkez Bankasına sözleşmeli olarak Sayıcı-Operatör personel alımı yapıyor.

26 Ekim 2015 Pazartesi 09:52
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SAYICI-OPERATÖR ALINIYOR

Merkez Bankasına  sözleşmeli olarak Sayıcı-Operatör personel alımı yapıyor. Ayrıntılar:


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

SAYICI-OPERATÖR ALINACAKTIR
Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, sınavla Sayıcı-Operatör
alınacaktır.
1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
- Önlisans programlarının; elektrik, elektronik teknolojisi, mekatronik, makine
bölümlerinden mezun olmak (Lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.),
- 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 70 ve üzerinde KPSSP93
puanı almış olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (11.11.1980 ve daha
sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),
- Askerlik görevini yapmış olmak (erkek adaylar için),
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.
2- SINAVLAR
Koşulları taşıyan adaylar KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanacak ve
ihtiyacın üç katı kadar aday (sıralamaya giren son aday ile aynı puanı alan adaylar da dahil)
mülakata çağrılacaktır.
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme
ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılık; güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi ve mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet
yönlerinden komisyon üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak
mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar.
Adayların KPSS puanı ile mülakat puanlarının ortalaması alınarak aday başarı sıraları belirlenecek
ve Şube tercihleri yaptırılacaktır.
Sınavlara İlişkin Duyurular
Mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız
internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir. (Adaylara, ayrıca
yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)
3- BAŞVURU
a) Başvuru Tarihleri ve Şekli
Adaylar başvurularını 26.10.2015 tarihinden 11.11.2015 tarihi saat 17.30’a kadar
Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri
yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 
b) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
- Fotoğraf
- Diploma
- Terhis Belgesi (erkek adaylar)
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya
Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir
yazışma yapılmayacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET