gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

ÜÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

28 Kasım 2014 Cuma 06:22

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'deyayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd.Doç.

1

 

İktisat

Mali İktisat

Yrd.Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

 

Mimarlık

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Mekatronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

Doçent

1

 

Türkçe Eğitimi

 

Yrd.Doç.

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

 

Doçent

1

 

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

 

Doçent

1

 

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

 

Yrd.Doç.

1

Sağlık Yönetimi veya Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler

 

Yrd.Doç.

1

Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Yrd.Doç.

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Basın - Yayım veya Gazetecilik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi     :  05.11.2015

Son Başvuru Tarihi       :  19.11.2015

 

S.No

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT

DALI/PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Prof.

1

1

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Prof.

1

1

Arkeoloji, Sanat Tarihi veya Mimarlık Lisans mezunu olup, bu alanlardan birinden Doktora yapmış olmak ve Restorasyon ve Konservasyon alanlarında çalışmaları olmak.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim Anasanat Dalı

Prof.

1

1

Resim Anasanat Dalında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

5

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

 

Prof.

1

1

Keman Anasanat Dalında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem Anabilim Dalı

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

11

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

12

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

13

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

14

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

15

Kozluk Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

16

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

17

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

18

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Prof.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

19

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Doç.

1

1

Arkeoloji, Sanat Tarihi veya Mimarlık Lisans mezunu olup, bu alanlardan birinden Doktora yapmış olmak ve Restorasyon ve Konservasyon alanlarında çalışmaları olmak.

20

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

21

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

 

Doç.

1

1

Kurgu ve Görüntü alanında uygulamalı çalışmaları olmak.

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doç.

3

1

Resim Anasanat Dalında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

23

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

 

Doç.

3

1

Kompozisyon Anasanat dalında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

24

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

25

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

26

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

27

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

28

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doç.

2

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

29

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doç.

3

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

30

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doç.

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.

31

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doç.

3

1

 

32

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Doç.

2

1

Turizm alanında Doktora yapmış veya Doçentlik unvanı almış olmak.


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük İçin:

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Üniversite Cad. No: 2 Döşemealtı/ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü/Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

Doktorasını yurtdışında almış olmak.

Yurt Dışında akademisyenlik deneyimi bulunan.

Binaların yaşam güvenliği performansı alanında araştırmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Doktora öğrencisi mezun etmiş olmak.

Kalkınma İktisadı ve Politik İktisat alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

Hakemli bir derginin editör kurulunda bulunmuş/bulunuyor olmak.


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Ardahan Teknik Bilimler M YO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Arıcılık

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler/Siyasi Tarih

Yrd. Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

4

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

Yrd. Doç.

5

1

Felsefe ve Din Bilimlerialanında doktora yapmış olmak.Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Aile Hekimliği

Yrd.Doçent

1

2

 

Kulak Burun Boğaz

Yrd.Doçent

1

3

Kulak Burun Boğaz uzmanı olmak, odiyoloji alanında lisans üstü eğitim yapmış olmak.

 

EDEBİYATFAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Güney-Batı (Oğuz) T.L.E.

Yrd. Doçent

1

3

Türkmen Türkçesi üzerine doktora yapmış olmak.

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doçent

2

3

Psikoloji Bölümü mezunu , psikoloji bilim dalında doktora yapmış olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Ekonometri

Yrd. Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Uzaktan eğitimde üst bilişsel etkinliklerin kullanımı alanında çalışmış olmak.

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Resim İş Eğitimi

Yrd. Doçent

1

2

Sanatta Yeterlilik ve Modern Resimde Doku Lirizm alanında çalışmış olmak

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

1

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Anayasa Hukuku

Yrd.Doçent

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd.Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doçent

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ticaret Hukuku

Yrd.Doçent

1

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Kamu Ölçmeleri

Yrd. Doçent

1

2

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu, Harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Jeodezi

Yrd. Doçent

1

2

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu , Harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Büro Yönetimi ve Yöneticilik Asist.

Yrd. Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış, e-kitap konusunda çalışmalar yapmış olmak


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET