gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜÇ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANLARI

Atatürk, Trakya ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri akademisyen alım ilanına çıktılar.

05 Kasım 2014 Çarşamba 05:27
ÜÇ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANLARI

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Tarım Politikası ve yayım

Doçent

1

1

Hayvancılığa yönelik çiftçi eğitimi projelerinin karşılaştırmalı olarak analizi konusunda çalışma yapmış olmak,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

İslam Hukuku

Profesör

1

1

 

Tasavvuf

Yrd. Doç.

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

 

 

1

 

HALK BİLİMİ (FOLKLOR)

 

 

1

 

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Yülseköğretim Kurumlarında Tekstil veya Giyim alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BOTANİK

 

1

 

 

GENEL BİYOLOJİ

 

1

 

 

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

 

1

 

 

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK

 

 

1

Uluslararası Proje deneyimine sahip olmak.

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

2

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

 

2

 

YAPI BİLGİSİ

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

 

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

 

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

1

Farmakoloji doktoralı olmak. Uluslararası Araştırma ve Proje deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK, REK. VE ESTETİK CERR.

1

 

1

 

İÇ HASTALIKLARI

 

1

 

 

NÖROLOJİ

 

1

 

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

 

1

 

 

RADYOLOJİ

 

 

1

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK

 

1

 

 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

 

 

2

 


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

 İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ : 05.11.2014-21.11.2014 Mesai Bitimi

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

-

Profesör

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Türkmenistan ve Kırım üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doçent

2

1

Lazerler konusunda çalışması olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

2

1

İletişim eylemi hakkında çalışması olmak

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Örgütsel öğrenme ve eğitim denetimi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

İletişim ve örgütsel çatışma yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

1

Erken dönem Şii Kelamı üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Dinlerdeki ortak motifler üzerine çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

Swyer James sendromu üzerine çalışmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET