gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UFUK VE IĞDIR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

UFUK VE IĞDIR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

24 Temmuz 2014 Perşembe 02:26
UFUK VE IĞDIR ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR
Ufuk Üniversitesinden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)


Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.


1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-  Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Yüksekokul

Bölümü

KadroÜnvanı

Adedi

Açıklama

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Doçent

1

Bilgisayar Teknolojileri ve öğretimi alanında Doçent ünvanıalmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd.Doç

3

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. Ok.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Uzman Doktor olmak.

Yrd.Doç

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yakınçağ Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Ziraat Fakültesi

BiyosistemMühendisliği

BiyosistemMühendisliği

BiyosistemMühendisliği Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

Siyasi Tarih Alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Katkılı Yarı İletken İnce Filmler konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Devre Elemanlarının Elektriksel ve KimyasalKarekterizasyonukonusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç

5

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Alanında Doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET