gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ULUDAĞ ÜNVİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

04 Ocak 2011 Salı 18:13
Uludağ Ünviversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz

 

Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili birimlere ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde  başvurmak  gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 25.md.(a) bendi ve 26.md.(b/2)bendi gereğince daimi statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

 

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

 

4-  Başvurular  şahsen yapılacaktır.  Posta  ile yapılan  başvurular  dikkate alınmayacaktır.

 

5- İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

 

BİRİM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ ADET AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Doçent 1 2 Yoğun bakımda deneyimli.
TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Doçent 1 1 Algoloji konusunda deneyimli.
TIP FAKÜLTESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D. Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Fizik  Tedavi  ve Rehabilitasyon A.D. Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Genel Cerrahi A.D. Doçent 1 1 Endokrin Cerrahisinde deneyimli
TIP FAKÜLTESİ Halk Sağlığı A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
TIP FAKÜLTESİ Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Kardiyoloji A.D. Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Nöroloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
TIP FAKÜLTESİ Radyoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1 Abdomen Radyolojisinde  deneyimli .
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya A.D. Profesör 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji A.D. Profesör 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Farmakoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Patoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
TIP FAKÜLTESİ Üroloji A.D. Doçent 1 1 Pediatrik Ürolojide deneyimli.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Ekonometri A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Kentleşme ve  Çevre Sorunları A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Maliye Teorisi A.D. Profesör 1 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yardımcı Doçent 3 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim Bilimleri A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve  Çalışma Psikolojisi A.D. Doçent 1 1  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Yönetim ve  Çalışma Psikolojisi A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Teknolojisi A.D. Profesör 1 1  
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Konstriksüyon ve İmalat A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Mekanik A.D. (İnşaat Müh.Böl.) Yardımcı Doçent 3 1  
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Tekstil Teknolojisi A.D. Profesör 1 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ Besin  Hijyeni  ve  Teknolojisi A.D. Profesör 1 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ Farmakoloji ve Toksikoloji Yardımcı Doçent 3 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ Histoloji-Embriyoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ İç Hastalıkları A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri A.D. Profesör 1 2  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri A.D. Doçent 1 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Fitapatoloji A.D. Doçent 1 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal  Enerji   Sistemleri A.D. Doçent 1 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Makine  Sistemleri A.D. Doçent 1 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve  Bitki Besleme A.D. Profesör 1 1  
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Atom ve Molekül Fiziği A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Deneysel Psikoloji A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Genel Sos.ve Metod.A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Geometri A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Katıhal Fiziği A.D. Doçent 1 1  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor A.D. Doçent 1 1 Güreş alanında.
EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D. Doçent 1 1  
EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihinsel Engelliler Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Eğitimi A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Kelam A.D. Yardımcı Doçent 3 1  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tasavvuf A.D. Doçent 1 1  
HUKUK FAKÜLTESİ Medeni Hukuk A.D. Yardımcı Doçent 3 1 Hukuk Fakültesi mezunu,  Özel  hukuk alanında doktora  yapmış.
DEVLET KONSERVATUVARI   Yardımcı Doçent 3 1 Kompozisyon Sanat Dalında  Doktora /Sanatta Yeterlik yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET