gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Fırat Üniversiteleri personel alıyor. Alımlara ilişkin ilanlar aşağıdadır.

19 Ekim 2014 Pazar 06:58
ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIM İLANLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

1

-

-

Zeytinyağı, kızartma yağları, soğukpres yağları ve oleojeller konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KBB

-

1

3

Baş boyun kitlelerinde skleroterapiüzerine çalışması olmak.Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

3-1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Nazofarenks ve torakskanserleri üzerine çalışmaları olmak.

Genel Cerrahi

4-1

Karaciğer transplantasyonu konusunda deneyimli olmak. Canlıdonör, lob ve segment hepatektomileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıbbi Patoloji

4-1

Diyabetin organlar üzerine patolojik etkileri konusunda çalışmaları olmak. Insitu hibridizasyon sertifikası sahibi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3-1

Çocuk nefroloji yan dal uzmanı olmak. Nefrotik sendromluçocuklarda steroid cevabının belirlenmesine yönelik genetik çalışma yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

1-1

Uyku bozuklukları sertifikasına sahip olmak. Uyku bozuklukları merkezinde en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

1-1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1-1

Viral gen klonlamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

1-1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Endoskopik ultrasonografi deneyimi olmak.

Radyoloji

1-1

Toraks ve meme radyolojisi konusunda deneyimli olmak.

Anesteziyoloji

3-1

Ağrının hücresel modellemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

1-1

Mesleki ve teknik eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

3-1

Sosyal bilgiler dersinde çoklu zeka kuramı destekli, basamaklı öğretim programının uygulaması üzerine çalışmış olmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eski Çağ Tarihi

1-1

Tarih öncesi dönemlerin kültür ve medeniyeti üzerine çalışmaları olmak.

Yeni Türk Edebiyatı

1-1

Birinciyeni ve ikinciyeni dönem şiiri üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

1-1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, tarım ekonomisi konusunda çalışıyor olmak.

1-1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, kalkınma modelleri konusunda çalışıyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Üretim Metalurjisi

1-1

Difüzyon kaynağı konusunda çalışmaları olmak.

Mekanik

1-1

Mekanik dönel damper konusunda çalışmış olmak.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü

1-1

Kablosuz duyarga ağlarda enerji tabanlı yönlendirme mimarisi konusunda çalışmış olmak.

Malzeme

1-1

Çoklu metal alaşımlarda yaşlandırma davranışları ve dökümlerdemikroyapı araştırmaları konularında çalışmaları olmak.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

1-1

Yapay sinir ağları ve sürücü sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

1-1

Sert karbürlerle takviye edilen paslanmaz çeliklerin aşınması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Metalurjisi

1-1

Malzemelerin aşınması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

1-1

Enerji etkin yapı tasarımı ve ısı yalıtımı üzerine çalışmaları olmak.

Yapı

1-1

Uzay kafes sistemlerinin boyutlandırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Seramik

3-1

Yüzey kaplama ve sürtünme kaynağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Analiz veFonksiyonlar Teorisi

1-1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni

1-1

 

İletişim Fakültesi

Araştırma Yöntemleri

1-1

İlgili fakültenin halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu olmak. Sosyal ilişkiler ve siyasal iletişim konularında çalışmaları olmak.

Genel Gazetecilik

1-1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

1-1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Tıbbi biyokimya uzmanı olmak. Endokrinolojik hastalıklarda ve onko-patolojilerde antioksidan kapasiteler konularında çalışmaları olmak.

Periodontoloji

1-1

Periodontoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneyselperiodontitiste kemik oluşumunu artırma konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği bölümü

1-1

Görüntü işleme yardımı ile hastalık tanı destek sistemi üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

4-1

Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.Binalarda iklim kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Karakoçan Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

1-1

Su ürünleri işleme teknolojisi dalında tatlı su balıklarından sosis üretimi üzerine doktora yapmış olmak.

TOPLAM

 

18

1

16

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET