gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere ayrıntıları aşağıda belirtilen toplam (9) adet Avukat alınacaktır.

10 Eylül 2015 Perşembe 11:38
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin(B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere ayrıntılarıaşağıda belirtilen toplam (9) adet Avukat alınacaktır.

UNVAN

BİRİM

SAYI

 

ADANA

2

 

ERZURUM

1

AVUKAT

İSTANBUL

3

 

KASTAMONU

1

 

KONYA

2

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşityolculuk şartlarına elverişli olmak,

3) ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan Kamu PersoneliSeçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukukfakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatınıhaiz olmak,

3) Avukat unvanı için başvuran adaylardan 2014 yılıKPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak her birimiçin, asıl sayısı ve asıl sayısının 2 katı kadar yedek sayısı olacak şekildesıralama yapılacak ve sonuçlar Genel Müdürlüğün internet sitesindeyayınlanacaktır. Avukat unvanı için ayrıca sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 28/09/2015 tarihinden başlayarak02/10/2015 mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "BaşvuruFormu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Adayların fotoğraflarını, diplomalarını, avukatlıkruhsatnamelerini, elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemelerizorunludur.

3) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup,ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile elden veya posta yoluylayapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydanagelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son günebırakmamaları gerekmektedir.

4) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir birimi tercihedebilecektir. Birden fazla birimi tercih eden adayların başvurusu kabuledilmeyecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları


durumunda, diploma tarihi itibariyle daha önce mezunolmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana önceliktanınacaktır.

5) Yedek listede yer alan adayların hakları sonuçlarınilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sıralamalar içinmüktesep hak teşkil etmez.

6) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin builanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde,başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarınıtaşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız vebildirimsiz feshedilecektir.

7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyandabulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamalarıyapılmayacaktır.

8) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğutespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundabulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptaledilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasalfaizi ile birlikte tahsil edilecektir.

9) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarınınkendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleritamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığına teslim edeceklerdir.

İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA

www.vgm.gov.tr

0 312415 51 20

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET