gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VEKİL İMAM-HATİP ALIM İLANI

Ankara İli İlçe Müftülüklerinde vekil görevliye ihtiyaç duyulan aşağıda (aşağıdaki listede) ünvanı ve sınıfı yazılı kadrolar için Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6,7,8. maddeleri uyarınca açıktan (vekaleten) atama yarışma sınavı yapılacaktır.

15 Şubat 2015 Pazar 17:31
VEKİL İMAM-HATİP ALIM İLANI

A- MÜRACAAT ŞARTLARI:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddeleri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarına atama ve bu kadroların kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliğinin 11. maddelerindeki şartları taşıyor olmak.
ŞARTLAR:
1- İ.H. Lisesi veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.
2- İmam-Hatiplik, Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
3- 2014 yılı KPSS (DHBT) den en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
4- Halen vekil olarak çalışıyor olmamak.
B- MÜRACAAT ŞEKLİ:
1- 20/02/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili İlçe Müftülüğüne müracaat edilecektir.
2-Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ile ilandaki esaslara uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-Adaylar ilanda belirtilen ilçelerden bir tanesine müracaat edebilecektir. İki ilçeye müracaat edenler sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4-Adaylar ilanda belirtilen sadece bir unvan için müracaat edecektir. Aynı gün yapılan sınavlarda iki ünvanda sınava girenler kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
5-Sınav 24/02/2015 Salı günü saat 09.00’ da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.

Münhal İhtiyaç listesi
VEKİL İHTİYACI DUYULAN KADROLAR
UNVANI YERİ MÜNHAL KADRO İSMİ SINIFI ADEDİ
Vekil İmam-Hatip Keçiören İlçesi Güzelyurt Camii D.H.S. 1
Vekil İmam-Hatip Keçiören İlçesi Bağlum Merkez Camii D.H.S. 1
Vekil İmam-Hatip Keçiören İlçesi Kalaba Merkez Camii D.H.S 1
Vekil İmam-Hatip Keçiören İlçesi Kardeşler Mevlana Camii D.H.S. 1
Vekil İmam-Hatip Keçiören İlçesi Kalaba Buhara Camii D.H.S. 1
Vekil İmam-Hatip Mamak İlçesi Kıbrıs Mah.Tekbir Camii D.H.S. 1

Vekil İmam-Hatip Kızılcahamam İlçesi Aşağı Ada Mah. Camii D.H.S. 1

kamudanhaberler,15.02.2015


SİVAS MÜFTÜLÜĞÜ ALIMI

Sivas İli ve İlçe Müftülüklerinde görevli İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların geçici süreyle (Yurtdışı ve Yurtiçi Kanuni İzin ve Geçici Görevlendirme, Görevden uzaklaştırma, Askerlik ve Aylıksız İzin vb.) sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme-Sınav Yönetmelikleri gereğince Yarışma Sınavı sonucu oluşturulacak sıralamaya göre ihtiyaç duyuldukça en yüksek puandan başlamak üzere Vekâleten atama yapılacaktır. Açıktan atanacak vekillerin asilde aranan şartları taşıması gerekmektedir.

İsteklilerde aranan şartlar ve sınavla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

A-SINAVA GİRECEKLERDE ARANAN ŞARTLAR;

l - 657 D.M. Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3- 2014 Yılında KPSSP- 122(Orta öğretim mezunları için), KPSSP-123(Onlisans mezunları için), KPSSP 124 (Lisans Mezunları için) 60 ve üzeri puan almış olmak.

4- Sınav Sonuçları 2015 yılı sonuna kadar geçerli olacaktır.

5- Sıralama Müftülüğümüzce yapılacak olan sözlü mülakat puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle yapılacaktır. Eşitliği halinde (DHBT) puanı yüksek olan alınacaktır.

6- Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

7- İsteklilerin en geç 24.02.2015 Salı günü mesai bitimine kadar müftülüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.(Bu tarihten sonra müracaat alınmayacaktır.)

8- İlimiz genelinde (ilçeler dahil) vekalet ataması yapılacağı zaman, yapılan mülakat sınavında başarılı olanlar arasında, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacaktır. Ancak sırası geldiği halde gitmek istemeyenler hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

9- Sınav 04.03.2015 Çarşamba günü saat 08.00' da İlimiz müftülüğünde başlayacak, bitmemesi durumunda ertesi gün sınava devam edilecektir.

B) SINAVA MÜRACAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

Adayların. "'Başvuru için gerekli belgeleri" başvuru esnasında dilekçeleri ile birlikte Müftülüğümüze şahsen vermeleri gerekmektedir.(Dilekçe Müftülükten temin edilecektir)

1- T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- KPSS* ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi fotokopisi.

3- Hafızlık Belgesi fotokopisi (varsa)

4- 2014 KPSS (DHBT) sonuç belgesi fotokopisi.

5- Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET