gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2014-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle,

30 Ekim 2014 Perşembe 10:23
YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

T.C.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2014-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 7 çözümleyici alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

A-NİTELİĞİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

4-Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren;Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin  Fizik veya  Matematik  Bölümleri ile denkliği  yetkili  makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

5-KPDS-YDS en az D seviyesinde İngilizce bilmek veya TOEFL’dan en az 153 puan almış olmak veya IELTS en az  C seviyesinde İngilizce bilmek ve belgelemek.

6- Aşağıda belirtilen niteliklerden herhangi birine sahip olmak.

a-Biri Java olmak üzere iki adet programlama dili bilmek, (1kişi)

b-UNIX/LINUX İşletim  Sistemleri  hakkında bilgi  sahibi  olmak (tercihen  herhangi  bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak, (2 kişi)

c-Network bilgisine  sahip  olmak (tercihen  CCNA  sertifikasına sahip  olmak),  (2 kişi)

d-Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)

e-MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL  veya  VBScript programlaması  hakkında  bilgi sahibi  olmak),  (1 kişi)

f-Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point  Certified  Security Administrator))  sertifikasına  sahip olmak,  (1  kişi)

B-ÜCRETİ

1-ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı  Dil  Sınavına (KPDS-YDS)  katılarak (D-A)  düzeyinde  İngilizce bildiğini  belgeleyenler  için ücret tavanı  yabancı  dil bilgisi  ve  mesleki tecrübesine  göre aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

 

2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri, sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh  edilmek ve yeni sözleşme  yapılmak  suretiyle, saptanmasındaki  usule  göre yeni  niteliği  dikkate alınarak belirlenebilir.

3-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D)düzeyi olarak kabul edilir.

4-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu  ve aynı  Kanunun 4/B maddesi, 399  sayılı  KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

C- SINAV

Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların  Ek  2 nci  maddesinin  ( c  )  bendi gereğince    “Bu Esaslara  ekli  3 sayılı  cetvelde  unvanları belirtilen  sözleşmeli  personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla  alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.”denildiğinden;  Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava  tabi tutulacaktır.    Sözlü  sınav tarihi,  saati  ve yeri  adaylara www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuracak adaylardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

D) BAŞVURU YÖNTEMİ

1-Başvurular 03/11/2014 - 07/11/2014 Cuma günü saat 18.00’ekadar şahsen veya posta yoluyla Yargıtay Başkanlığı  Personel ve  Eğitim Müdürlüğü  Vekaletler Cad.  No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

2-Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurununson günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması  gerekmektedir.  Yargıtay Başkanlığı  dışında  başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 07/11/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Eksik  belge  ile veya  nitelikleri  uygun olmadığı  halde yapılan başvuranlar değerlendirilmeyecektir.

 

 Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET