gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAŞAR ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ

Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

28 Şubat 2011 Pazartesi 09:21
Yaşar Üniversitesine Öğretim Üyesi

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemiz ilgili Fakültelerine aşağıda belirtilen anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"de belirtilen asgari şartları haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadrosu için, adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge örneği, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil düzeyi bilgisini içeren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan beş (5) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
* Yardımcı Doçent kadroları için, adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge örneği, noter tasdikli Doktora belgesi, yabancı dil düzeyi bilgisini içeren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili ingilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Üniversitemiz tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri, ilgili Fakültelerce daha sonra Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu / Üniversitelerarası Kurul'ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 35-37 Bornova - İzmir adresine posta yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihi 14 Mart 2011'dir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
İlan edilen tüm kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.
 
Fakülte Adı
Bölüm Adı
Kadro Unvanı
Kadro Adedi
Uzmanlık Alanı
Hukuk Fakültesi
 
Prof.Dr.
1
Medeni Hukuk
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Yrd.Doç.Dr.
1
Mimarlık - Yapı Bilgisi, Enerji Etkin Tasarım, Giydirme Cephe
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr.
1
İktisat - Çalışma Ekonomisi, Makroekonomi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET