gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YILDIZ TEKNİĞE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

03 Temmuz 2011 Pazar 00:05
Yıldız Tekniğe Öğretim Üyesi Alınacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,
Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
 
Birimi
Bölümü
Anabilim / Anasanat Dalı
Profesör
Doçent
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
 
2*
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Prog.ve Öğretim
1
 
Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri
1*
 
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği
1
 
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Uygulamalı İstatistik
 
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
Analitik kimya
1
 
Fen Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri
 
 
1*
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Mekanik
 
1
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri
1
 
Kimya-Metalürji Fakültesi
Met. ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme Müh. ve Bilimi
 
1
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği
Termodinamik ve Isı Tekn.
1*
 
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları
Duysal (Ses) Sanatları
 
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları
Müzik Toplulukları
 
1
 
(*) : 4/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik" uyarınca İngilizce Ders verebiliyor olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET