gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNV. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

04 Ocak 2011 Salı 19:06
Yüzüncü Yıl Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda nitelikleri belirtilen 2 (İki) adet Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası  Kurulca  Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına  başvuracak  adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini,  doktora  belgelerini ve bilimsel çalışma  ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere  başvurmaları  gerekmektedir.

2) Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yardımcı Doçentliğe Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4)  Başvurular , İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5)  Posta  ile yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı :

Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri

Yabancı Dil Sınavı 27.01. 2011  10.00 İlgili Birimlerde

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM  
TIP FAKÜLTESİ Radyasyon Onkolojisi 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik Eğitimi (İlköğretim) 1  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET