Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT BANKASI 2 BİN PERSONEL ALIYOR!!

Ziraat Bankası taşra şubelerinde çalışacak bin banko görevlisi, bin servis görevlisi alacak. Banko görevlisi için 2 yıllık yüksek okul ve üzerinden mezun olmak, servis görevlisi için ise 4 yıllık üniversite mezunu olmak veya her ikisi için de işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak. Sınav Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 15:38
ZİRAAT BANKASI 2 BİN PERSONEL ALIYOR!!

 

Ziraat Bankası taşra şubelerinde çalışacak bin banko görevlisi, bin servis görevlisi alacak. Banko görevlisi için 2 yıllık yüksek okul ve üzerinden mezun olmak, servis görevlisi için ise 4 yıllık üniversite mezunu olmak veya her ikisi için de işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak. Sınav Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

 

2014 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI
 


Bankamızın yurt genelinde bulunan şube ve birimlerde görevlendirilmek üzere; 1.000 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.
Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Genel Hususlar
•    Servis Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
•    Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
•    Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
•    Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl'e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.
•    Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
•    Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
•    Adayın, başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
•    Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
•    Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
•    Servis Görevlisi sınavına başvuran adaylar Banko Görevlisi sınavına başvuramazlar.
Adaylarda Aranan Şartlar
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
3.    Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6.    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
 
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7.    Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
8.    Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru Süreci Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.    Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Servis Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi'nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 14 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.    Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz -10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 24.00'e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için "Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
•    Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
•    Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
•    İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
•    Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
•    Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
 
Sınav Süreci

Sınav Daveti
•    Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
•    Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
•    Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.


Yazılı Sınav
•    Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00 'da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
•    Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
•    Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
•    Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
•    Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır
•    Sınav Süresi: 120 dakika
•    Soru Sayısı : 100 adet
•    Sınav Konuları:
Genel Yetenek :30 soru
Genel Kültür    :30 soru
Alan Bilgisi      :40 soru
İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
Muhasebe (Genel Muhasebe) Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
•    Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
•    Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
•    Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır.
•    Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi'ne yapılacaktır.
•    Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın (www.ziraatbank.com.tr) internet sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.
 
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
•    Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.
•    Mülakatta 60'ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
•    Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
•    Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.

2014 BANKO GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI


Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.000 Banko Görevlisi istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek, Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak.
Banko Görevlisi unvanlı personel en az 1 yıl şube bankolarımızda Banko Asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Genel Hususlar
•    Banko Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
•    Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
•    Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
•    Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl'e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir,
•    Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
•    Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
•    Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
•    Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
•    Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
•    Banko Görevlisi sınavına başvuran adaylar Servis Görevlisi işe alım sınavına başvuramaz.

Adaylarda Aranan Şartlar
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
3.    01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,
4.    Üniversitelerin veya yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında öğrenci belgesi /diploma kontrolü yapılacaktır.)
5.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6.    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
7.    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.    Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)
9.    Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvu Süreci Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.    Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Banko Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi'nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 14 Temmuz - 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.    Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar saat 24:00'e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için "Banko Görevlisi Sınavı Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
•    Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
•    Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
•    İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
•    Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
•    Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav Süreci

Sınav Daveti
•    Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
•    Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
•    Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav
•    Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00' da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
•    Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
•    Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
•    Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
_Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
•    Sınav Süresi: 120 dakika
•    Soru Sayısı :100 adet
•    Sınav Konuları:
Genel Yetenek : 50 soru Genel Kültür   : 50 soru

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
•    Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
•    Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
•    Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır.
•    Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi'ne yapılacaktır.
•    Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme
•    Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi
gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.
•    Mülakatta 60"ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
•    Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
•    Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.

 

SINAV MERKEZİ

ALIM YAPILACAK İL

ADANA

ADANA

HATAY

MERSİN

OSMANİYE

ANKARA

ANKARA

ÇANKIRI

KIRIKKALE

ANTALYA

ANTALYA

BURDUR

ISPARTA

BURSA

BALIKESİR

BURSA

ÇANAKKALE

YALOVA

DENİZLİ

AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

MARDİN

SİİRT

BATMAN

ŞIRNAK

ELAZIĞ

BİNGÖL

ELAZIĞ

MALATYA

TUNCELİ

ERZURUM

ERZURUM

KARS

BAYBURT

ARDAHAN

IĞDIR

ESKİŞEHİR

AFYON

BİLECİK

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

GAZİANTEP

ADIYAMAN

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

ŞANLIURFA

KİLİS

İSTANBUL ANADOLU

İSTANBUL ANADOLU

SINAV MERKEZİ

ALIM YAPILACAK İL

İSTANBUL AVRUPA

İSTANBUL AVRUPA

EDİRNE

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

İZMİR

İZMİR

MANİSA

UŞAK

KAYSERİ

KAYSERİ

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

YOZGAT

KOCAELİ

BOLU

KOCAELİ

SAKARYA

DÜZCE

KONYA

KONYA

NİĞDE

AKSARAY

KARAMAN

SAMSUN

AMASYA

ÇORUM

ORDU

SAMSUN

SİNOP

SİVAS

ERZİNCAN

SİVAS

TOKAT

TRABZON

ARTVİN

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

RİZE

TRABZON

VAN

AĞRI

BİTLİS

HAKKARİ

MUŞ

VAN

ZONGULDAK

KASTAMONU

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

 

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.