gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSİ TEKNİKER VE TEKNİSYENİ EKSPER SINAV İLANI

Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev almak üzere Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik eğitimi için 18 Ocak 2016 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

21 Aralık 2015 Pazartesi 18:17
ZİRAAT MÜHENDİSİ TEKNİKER VE TEKNİSYENİ EKSPER SINAV İLANI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Mersin /Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında düzenlenecek Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi’ne, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecek.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na başvuracak adaylarda şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlardan,

Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanlar) ve Ziraat Teknisyeni (EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecek) olması,

Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması,

İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

Seyahat engeli olmaması,

Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması gerekiyor.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar; Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar; Sigorta şirketinde çalışanlar; Acente, broker olanlar, katılamayacaklar.

İstenilen şartları taşıyan adayların başvuruları, sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  www.segem.org.tr web adresi üzerinden, söz konusu web adresindeki “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacak. Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemli olacak.

Başvurular 21 Aralık 2015 – 18 Ocak 2016 (Saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında kabul edilecek, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak.

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya il merkezlerinde, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecek.

Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı; 14 – 26 Mart 2016 tarihleri arasında toplam 104 saat olacak. Eğitime katılım ücreti ise 1.100 TL.

Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı ise 4 – 8 Nisan 2016 tarihleri arasında toplam 40 saat olarak verilecek, eğitime katılım ücreti 800 TL olacak.

Eğitim tesisinde konaklamak ve yemek isteyenler için yer ayarlanacak, her türlü konaklama ve yemek ücretleri katılımcılarca karşılanacak. (Eğitim tesisince konaklama ve yemek ücreti günlük iki kişilik odalar için kişi başı 50.- TL, tek kişilik odalar için 65.- TL, tesiste konaklamayıp diğer hizmetlerden yararlananlardan ise günlük 30.- TL alınacak)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET