gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN BEKLEDİĞİ SINAV İLANI YAPILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığınca alınmaya başlanıldı. Başvuru tarihlerine dikkat!

03 Şubat 2015 Salı 10:38
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN BEKLEDİĞİ SINAV İLANI YAPILDI

13/06/2015 Tarihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Başvuruları alınmaya başladı.

24 Nisan 2015 tarihine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine müracaat eden ve müracaatları kabul edilen adaylar bu sisteme giriş yapabiliyor.

04/05/2015-15/05/2015 tarihleri arasında 'BİTKİ KORUMA ÜRN. BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI' sınav adını belirterek 60 TL. sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası şubelerinden KURUMSAL TAHSİLAT (MEB ödemeleri) ile yapabiliyor.

Başvuru Tarihleri: 04/05/2015 08:00:00 - 15/05/2015 23:59:59


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU: 24 Nisan 2014 tarihine kadar gerekli belgeler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine gerekli belgeler ile başvurularını yapan adaylar, sınav ücreti olarak 60 TL yi ( altmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 04 Mayıs 2015 ve 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır.

 

SINAV YERİ: ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat:10.00'da yapılacaktır.

  SINAV UYGULAMASI

 

■   Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavında 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 60 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

GRUP

Soru Sayısı

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavında

50

 

■ Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir.


■ Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

    Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ni, 25 Mayıs - 05 Haziran 2015 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. Adaylar sınav giriş belgelerine fotoğraflarını yapıştırarak GKGM veya GTHB İl Müdürlüklerine onaylatacaklardır.

    Sınav soru ve cevap anahtarı 16 Haziran 2015 tarihinde http://www.tarim.gov.tr ve http://www.tarim.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

    Aday sınav sonuç bilgileri, 27 Temmuz 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tarim.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

    Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

 

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

 

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM)tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar; elektronik ortamda sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyecektir.

 

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, sorumlu olacaktır.

 

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

      Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

      Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

      Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

      Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi durumunda, hatalı olan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir

 

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi "Alo147" numaralıtelefondan yararlanabilecektir.


SINAV İTİRAZLARI

      Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde GKGM' ne yapabileceklerdir.

      Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde GKGM' ye yapılacaktır. GKGM bu itirazları ÖDSGM' ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM' ye bildirecektir. GKGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

      Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ileilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

      Adaylar, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

      Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

      Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen,sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET