gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASTSUBAY, UZMAN ERBAŞ, UZMAN ER VE POLİS ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

MHP, 7 Haziran Milletvekilliği seçimleri için hazırladığı Bildirgede özellikle bazı asker ve emniyet personeline önemli vaatlerde bulundu.

05 Mayıs 2015 Salı 08:00
Astsubay, Uzman Erbaş, Uzman Er ve Polis Özlük Haklarında İyileştirme Yapılacak

Askeri ve emniyet personeli özlük hakları haberleri


MHP'nin Genel Seçim Bildirgesinde  astsubay, uzman erbaş, uzman er ve polis gibi kamu personeline detaylı seçim vaatleri var.  İşte MHP' nin Astsubay, Uzman Er, Uzman Erbaş ve Polis özlük haklarında yapmayı vadettikleri düzenlemeler.

Güvenlik personelinin mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları iyileştirilecek
Güvenlik güçlerinin saygınlığının tesisi için tedbirler alınacak, mali ve sosyal hakları görev ve sorumlulukları ile uyumlu hale getirilecek, güvenlik personelinin atama ve terfilerinde liyakat esas olacaktır.

Güvenlik personelinin çalışma şartları iyileştirilecek, çalışma saatleri kısaltılacaktır.


Polislerin ek göstergesi 3600’e yükseltilecek

Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan yönetici personelin ek göstergeleri yeniden düzenlenecek, üniversite veya yüksek okul mezunu emniyet mensuplarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecektir.Emniyet çalışanlarının çalışma şartları ve özlük hakları iyileştirilecek

Emniyet çalışanlarının çalışma süreleri, fazla mesaileri ve emekliliğe yansıyan hakları yeniden düzenlenecek, çalışma şartları mutlaka dünya standartlarına kavuşturulacaktır.


Astsubayların intibakları yapılacak, hakları verilecek

Astsubay okullarının yüksekokul seviyesine çıkarılmakla birlikte gerekli intibakları yapılmayan astsubayların ve emeklilerinin intibakları yapılarak eksik kalan hakları verilecektir.Uzman jandarma ve uzman erbaşların tüm mağduriyetleri giderilecek

Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş kanunu günün şartlarına göre yeniden düzenlenecek ve uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük, mali ve sosyal hakları iyileştirilecektir.


Yüksekokul seviyesine çıkarılan astsubay okullarından mezun oldukları halde gerekli intibakları yapılmayan astsubayların ve emeklilerinin intibaklarını yaparak mahrum kaldıkları haklarını verilecek. Öte yandan, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara ilişkin düzenlemelerde gerekli değişiklikleri yaparak bu kapsamdaki personelin özlük, mali ve sosyal haklarını iyileştirecek.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET