gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞANLARIN KURULACAK HÜKUMETTEN BEKLENTİLERİ

Çalışanlar AK Parti'nin 1 Kasım Seçiminde vaatlerinin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu yasal değişiklik gerekmeyen taahhütlerin bir an önce gerçekleşeceğini açıkladı. Yasal değişilik gerekenler için ise Meclis çoğunluğu nedeniyle bir pakette hemen sağlanması mümkün. İşte AK Parti 1 Kasım Çalışanlara Vaatler

11 Kasım 2015 Çarşamba 06:17
ÇALIŞANLARIN KURULACAK HÜKUMETTEN BEKLENTİLERİ

Bireysel emeklilik tasarruflarını yüzde 25 oranında desteklemeye devam edeceğiz.
Yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırılma sağlayacağız.
51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi İndiriminde esas alınan 10 İşçi çalıştırma zorunluluğunu kaldıracağız. Bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlayacağız.
Kayıt dışı ile mücadele etmek suretiyle kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz.
Sigorta işlemlerinde tam otomasyona geçişi tamamlayacağız.
e-randevu projesiyle randevu sistemini etkin ve daha kolay hale getireceğiz.
Çalışma hayatına esneklik sağlayarak, İşletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız.
Alt işverenlik (taşeron) çerçevesinde asıl işlerde çalışanları kamuda istihdam edeceğiz. Bu kapsamda diğer çalışanlarla ilgili de iyileştirici yönde alternatif çalışma modelleri oluşturacağız.

Polislerimizin 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkaracağız.


 


Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemelerini yeniden gözden geçirerek sistemin etkinliği ve verimliliğini artıracağız.
Kıdem tazminatı sisteminde sosyal taraflarla diyalog içinde çözümler geliştireceğiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nı kararlılıkla hayata geçireceğiz.
Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla genç ve kadın istihdamını artıracağız.
İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşlarımızın sigorta primi işveren desteğini karşılayacağız.
Toplum yararına çalışma programlarımızda ailesinde çalışan ferdi olmayanlara öncelik vereceğiz.
İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getireceğiz.
Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranını yüzde 6'dan yüzde sıfıra indirerek sanayicinin girdi maliyetini azaltacağız.
İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamaların vergi matrahından düşürülebilmesini sağlayacağız.
Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulayacağız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET