gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CHP TAŞERON İŞÇİLERİNE KADROYU NASIL VERECEK?

CHP taşeronlaşma başlığı altında seçim beyannamesinde, özellikle kamuda çalışan taşeron işçilerine kadro vaadinde bulunuyor.

03 Ekim 2015 Cumartesi 11:56
CHP TAŞERON İŞÇİLERİNE KADROYU NASIL VERECEK?


CHP taşeronlaşma başlığı altında seçim beyannamesinde, özellikle kamuda çalışan taşeron işçilerine kadro vaadinde bulunuyor. CHP beyannamesinde;


• Taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için kamu kurumlarından başlayarak etkili bir eylem planı uygulayacağız. 


• Kamuda taşeron işçiliğine, alt-işveren ve rödovans uygulamasına, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz. 


• Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz. 


• Kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdamından dolayı özlük haklarında yaşamış oldukları kayıpları telafi edeceğiz. 

Kömür sektöründe taşeron aracılığıyla faaliyet gösterilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.


Bu taahhütler çerçevesinde CHP öncelikle kamu taşeron işçilerinde içinde bulunduğu 4/B ve C statüsünde çalışan personele yönelik oluşturacağı bir eylem planına göre memur ve işçi kadrosunu vereceğini  bildirdi. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET