gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HDP'DEN ÇALIŞMA SÜRESİ, ASGARİ ÜCRET, ÜCRETSİZ SU, ELEKTRİK, KİRA DESTEĞİ

HDP çalışanlara yönelik asgari ücreti 1,800 TL’ye çıkarma, her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz, kiracılara 250 TL kira desteği yapılma, haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülme sözü verildi.

05 Mayıs 2015 Salı 09:02
HDP'DEN ÇALIŞMA SÜRESİ, ASGARİ ÜCRET, ÜCRETSİZ SU, ELEKTRİK, KİRA DESTEĞİ

"Büyük İnsanlık Çağrısı" başlığı ile meydanlara inen HDP, "BİZ’LER, herkesin özgürlüğü için mücadele eden insanlarız. BİZ’LER, özgürlüğe, adalete, eşitliğe, dayanışmaya... Büyük İnsanlığa inananlarız." genel çerçevesiyle seçmenin karşısına çıkıyor.
HDP çalışanlara yönelik asgari ücreti 1,800 TL’ye çıkarma, her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz, kiracılara 250 TL kira desteği yapılma, haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülme sözü verildi.

Seçim Bildirgesinde 12 Başlık 
Seçim Bildirgesinde, kadın, genç, gökkuşaği, çocuk, demokrasiye inananlar, insan haklari savunuculari, her kimlikte, özgür dünyayi savunanlar, doğanin koruyucusu, güvenceli yaşam ekonomisini kuracak olanlar, işçiyiz, emekçiyiz, sosyal haklarin güvencesi başlıklarında seçim vaatleri açıklandı.

Özellikle iki başlık çalışan ve emeklileri  ilgilendiriyor. Bunlar;

"BİZ'LER GÜVENCELİ YAŞAM EKONOMİSİNİ KURACAK OLANLARIZ
İnsanca yaşam hakkının asgari gereklerini güvence altına alacağız.
“Temel Güvence Paketi” ile her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği vereceğiz.
18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma ülke genelinde kar amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacaktır.
BİZ’LER yoksullukla etkin bir biçimde mücadele edeceğiz. Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bakıma muhtaç bırakılmayacak. İşsizlik Fonu amacına uygun olarak kullanılacaktır.
Asgari ücret ilk etapta net 1,800 TL’ye çıkarılacak.
Güvenceli yaşamın finansmanını vergi adaleti ile sağlayacağız. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak, emekçilerin üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
Kredi kartı borçlarını borçlular lehine yapılandıracağız. Kredi kartı faiz oranlarını düşüreceğiz.
BİZ’LER “hayallerini al da gel” diyoruz.
“Güvenceli yaşam ekonomisi”nin önceliği, sağlıklı büyüme olacak.
BİZ’LER savunma ve güvenlik harcamalarını azaltacak, halkın denetimine açacağız.
Kamu ihalelerini toplumsal denetime tabi tutacak, yolsuzluk ekonomisini durduracağız.
Örtülü ödeneği tamamen kaldıracağız.
Bitme noktasına getirilen tarımı BİZ’LER yeniden ayağa kaldıracağız.
Köyleri canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getireceğiz.
Tarım işçilerinin tamamını iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alacağız.
Su ve elektrik küçük çiftçilere ücretsiz verilecek. Üretici küçük köylülerin elektrik borçları silinecek. Üretimde kullanılan mazot ve gübreden vergi alınmayacak.
Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde, genetik olarak değiştirilmiş unsurları (GDO) yasaklayacağız.
2B orman arazilerinin ranta açılma sürecine son verilecek, 2B orman arazilerinin geçimlik tarım amaçlı kullanılması temin edilecek.
Kent meydanlarını, parkları, koruları ve kıyıları BİZ’LER koruyacağız. Hiçbir çılgın projeye izin vermeyeceğiz. 
Esnafların vergi yükünü azaltacağız. Borçlarını esnaflarımız lehine yapılandıracağız. Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek.
KOBİ’lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlanacaktır. KOBİ’leri haksız rekabete karşı koruyacak önlemler alınacaktır.
Tüm teşvik ve destek sistemi üretimin sağlıklı gelişimini ve istihdam artışını hedefleyecektir.
Ekonomiyi değer üretenlerin ekonomisi yapacağız.

BİZ’LER İŞÇİYİZ, EMEKÇİYİZ
BİZ’LER, çalışma yaşamında büyük insanlığı egemen kılacağız.
Taşeronluk sistemini kademeli olarak ortadan kaldıracağız. İlk etapta kamuda taşeron çalışanlar kadrolu çalışan haline getirilecek. Taşeron çalışılan döneme ait kıdem tazminatları ödenecek. Özel sektörde ise asıl işveren alt işverenlerle birlikte çalışana karşı eşit ve aynı derecede sorumlu olacak. Özel istihdam bürolarını, kiralık işçi uygulamalarını ortadan kaldıracağız.
Madenlerde cinayetleri BİZ’LER durduracağız.
Madenlerde güvenli üretim koşulları sağlanana kadar üretim durdurulacak, ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına derhal son verilecek.
Güvenceli iş ve güvenli çalışma ile iş cinayetlerini bitireceğiz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı anayasal bir hak olarak tanınacak. Şu anda süren cezasızlık politikasına son verilecek. İş cinayetlerine sebebiyet veren sorumluların cinayetten yargılanmaları sağlanacak.
Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı verilecek; hak kayıpları telafi edilecek. Kamu hizmetlerinin tamamında kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları uygulanacak.
Kamu emekçilerinin siyasal örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak. 
İstihdamı artırmak ve çalışanları korumak için resmi haftalık çalışma süresi ücret kaybına sebebiyet vermeden 35 saate düşürülecek.
Hak grevi, dayanışma grevi, iş yavaşlatma, genel grev gibi temel hak arama biçimleri yasal güvence altına alınacak. BİZ’LER hükümetin grev erteleme yetkisi kaldıracak, ‘milli güvenlik ve genel sağlık’ gibi bahanelerle grev ertelemenin yolunu kapatacağız.
“Taleplerini al da gel” diyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas denetleyicisi sendikalar ve işçiler olacak.
Mevsimlik tarım işçilerinin, örgütlenme özgürlüğü garanti altına alınacak, ‘aracılık’ uygulamasına son verilecek, her türlü ayrımcılığa karşı önlem alınacak.
Göçmen işçilere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalara son verilecek.
BİZ’LER emeğin hakkını veren bir yaşama yürüyoruz."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET