gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

- DİSİPLİN CEZASINI VERME YETKİSİ KİMLERE AİTTİR?

- Disiplin Cezasını Verme Yetkisi Kimlere aittir?

02 Şubat 2014 Pazar 22:36
- Disiplin Cezasını Verme Yetkisi Kimlere aittir?

 
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 126. maddesine göre; 
 
 Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, disiplin amirleri tarafından; 
 
 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki Disiplin 
Kurulunun uygunluk kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl Disiplin 
Kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından; 
 
 Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun 
bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. 
K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET