gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN AĞIR CEZADA BERAAT KARARI ALMASI

Devlet memurluğundan çıkarılmaya dönük olarak tesis edilen yüksek disiplin kurulu kararının yargı yoluyla iptali üzerine, ilgilinin tekrar memuriyete geri dönmesinin anılan yargı kararında memuriyete dönüşünü öngören bir hükmün bulunması halinde mümkün olabileceği, böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise personel hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

29 Ekim 2014 Çarşamba 07:48
 GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN AĞIR CEZADA BERAAT KARARI ALMASI


GÖREVDEN ÇIKARILAN MEMURUN AĞIR CEZADA BERAAT KARARI ALMASI

Devlet memurluğundan çıkarılmaya dönük olarak tesis edilen yüksek disiplin kurulu kararının yargı yoluyla iptali üzerine, ilgilinin tekrar memuriyete geri dönmesinin anılan yargı kararında memuriyete dönüşünü öngören bir hükmün bulunması halinde mümkün olabileceği, böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise personel hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde;

“Devlet Memurlarının;
a) Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması  veya  memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi 
c) Memurluktan çekilmesi;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, ilgilinin Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına karşı açılmış ve memuriyete geri dönüşünü öngören mahkeme kararı bulunmadığından, genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Bu nedenle Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı geri dönmesi için memurun yeterli değildir. İdare mahkemesinden karar alması gerekmektedir.

K:DPB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET