gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RESMİ YAZILARDA İLGİ BÖLÜMÜ NASIL OLUŞTURULACAKTIR?

Resmi Yazılarda ilgi bölümü nasıl oluşturulacaktır?

27 Kasım 2013 Çarşamba 06:46
 Resmi Yazılarda ilgi bölümü nasıl oluşturulacaktır?


 Resmi Yazılarda ilgi bölümü nasıl oluşturulacaktır?

1- Aynı kurumun farklı bir biriminden veya başka bir kamu kurumundan alınan bir yazıya gönderilen cevap yazısında ilgi tutulurken, alınan yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazınız” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: 08.02.2013 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazınız.

2- Aynı idare birimi tarafından daha önce gönderilmiş bir yazı yeni bir yazıda ilgi tutulacaksa, önceki yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazımız” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: 08.02.2013 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazımız.

3- Aynı kurum içerisindeki bir birimden alınan yazı, yine aynı kurum içerisindeki diğer birimlere gönderilecek bir yazıda ilgi tutulacaksa, ilgi tutulan yazıyı gönderen birimin adı açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.01.2013 tarihli ve 35826416 -841-1234 sayılı yazısı.

4- Farklı bir kurum ve kuruluştan alınan yazı, kurum içi birimlere veya 3 üncü bir kuruma gönderilecek yazıda ilgi tutulacaksa, yazıyı gönderen kurum kuruluşun adı yazıldıktan sonra birimin adı parantez “()” içerisinde yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: Başbakanlığın (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) 05.02.2010 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 11.07.2012 tarihli ve 10220172-453.01-14567 sayılı yazısı.
Ankara Valiliğinin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 24.12.2009 tarihli ve 15974166-235.02.01-345 sayılı yazısı.

5- Sayı bölümünde eski Haberleşme Kodu (Örneğin B.08.4.MEM.0.06.03) kullanılarak yazılan yazılar ilgi tutulurken önceden olduğu gibi sadece tarih ve sayı bölümleri kullanılarak “ilgi” oluşturulur.

Örnek: 24.12.2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.06.03-235.02.01-345 sayılı yazı.
k:Devlet Teşkilatı Veri Tabanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET