gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4857 SAYILI İŞ KANUNA GÖRE DENEME SÜRELERİ

4857 sayılı İş Kanuna göre deneme süresi içinde sigorta hakları, Deniş İş Kanunu ile Gazetecilerde deneme süreleri ile ilgili merak edilen cevaplar.

23 Nisan 2011 Cumartesi 19:25
4857 sayılı İş Kanuna Göre Deneme Süreleri

İş Kanununda Deneme Süresi
  • İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?
Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
 
  • İş Kanununa göre; deneme süresi en çok ne kadardır?
En çok iki ay-Toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar çıkarılabilir.
 
 
  • Belirli süreli hizmet akdinde deneme süresi olur mu?
İş Kanununda belirli süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi konulamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu tür sözleşmelere de deneme süresi konulabilir.
 
 
  • Deneme süresi 6 ay kararlaştırılabilir mi?
İş Kanununun 15. maddesi emredici nitelikte bulunduğundan toplu iş sözleşmesi yapılmayan işyerlerinde deneme süresi en fazla 2 ay olabilir. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde deneme süresi dört aya kadar uzatılabilir.
 
  • Deneme süresi içinde ücret ödenir mi?
Herhalde işçinin çalışma süresine ilişkin ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Anayasaya göre angarya yasaktır.
 
  • Deniz İş Kanununa göre deneme süresi ne kadardır?
Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresi en çok bir aydır.
 
  • Gazeteciler deneme süresine tabi midirler?
Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için deneme süresi en çok üç aydır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET