gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

657 SAYILI KANUNDA VERİLEN EMİR VE GÖREV NEDENİYLE DİSİPLİN CEZALARI HAL VE FİİLLERİ

657 sayılı Kanunun 125. Maddesinde verilen emir ve görevler nedeniyle işlenen fiiller disiplin cezası uygulanacağı hükmedilmiştir.

25 Aralık 2012 Salı 17:10

 Bu kapsamda;

657 sayılı Kanunun madde 125/A bendi “a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, …kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,” gereği memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmekte ve “uyarma cezası” öngörülmektedir.

657 sayılı Kanunun madde 125/B bendi “a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, …kusurlu davranmak,” gereği memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmekte ve “kınama cezası” öngörülmektedir.

 657 sayılı Kanunun madde 125/C bendi, “a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,” gereği “aylıktan kesme cezası” olarak memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun madde 125/D bendi, “n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,” gereği memurun fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET