gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

6663 SAYILI KANUN İLE DEVLET MEMURLARINA YENİ HAKLAR TANINDI

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda önemli değişiklikler yapıldı.

11 Şubat 2016 Perşembe 09:39
6663 SAYILI KANUN İLE DEVLET MEMURLARINA YENİ HAKLAR TANINDI

 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda önemli değişiklikler yapıldı.


Yapılan düzenleme ile;
1- Doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin memurun derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirilmesi, 


2- Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda,  doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki sürenin memurun doğum sonrası analık iznine ilave edilmesine imkan sağlanması, 


3-  Evlat edinmelerde çocuğun teslim edildiği tarihinden itibaren memura sekiz hafta süre ile izin verilmesi, 


4-  Kadın memurun doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmaksızın birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süre ile yarı zamanlı çalışmasına imkan sağlanması, evlat edinmelerde de memurun bu haktan aynı şekilde yararlanması,


5- Polislerin ve uzman erbaşların 2.200 olan ek göstergelerinin 3000’e çıkarılması, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin emniyet hizmetleri tazminatının % 25 oranında artırılması,


6-  Memura çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılması kaydıyla yarım zamanlı çalışma imkanı getirilmesi, evlat edinmelerde de  memurun bu haktan aynı şekilde yararlanması

 öngörülmüştür.

K:DPB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET