gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AÇIKÖĞRETİMLİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA ALINABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yazı ile açıköğretimli öğrencilerin yetiştirme ve destekleme kurslarına hangi hallerde alınabileceğini açıkladı.

11 Şubat 2015 Çarşamba 08:53
AÇIKÖĞRETİMLİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA ALINABİLİR Mİ?

16 yaşından küçük olan açık öğretim ortaokulu, açık öğretim imamhatip ortaokulu ve 20 yaşından küçük açık lise öğrencilerinin öğrenim gördükleri okul türleri ve sınıf seviyelerine ve yaş gruplarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek olan örgün eğitim kurumlarında, 20 yaş üzerindekiler ile mezun öğrencilerin ise yaş sınırlaması gözetilmeksizin halk eğitimi merkezlerince açılan kurslara alınmaları gerekiyor.

Konuya ilişkin mevzuatta dayanak olarak yazıda;

MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde; "Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır" denilmektedir. Yine aynı Yönetmeliğin 59. Maddesinde; "Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçmeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, ortaöğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresince ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır." denilmektedir.

Yine 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3'üncü maddesi ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22'nci maddesinde; "Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter." denilmiş ve bu hükme göre zamanında bitiremeyenlere ise en fazla + 3 yıl süre tanınmıştır. Öğrencinin, toplamda 16 yaşına kadar ilköğretimi bitirmesi gerekmektedir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda da belirtildiği üzere ilköğretimini tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı verilir. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin İlkeler başlıklı 6'ncı maddesinde ise; "Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmaz. Öğrenim süresi sınırsızdır." hükmü yer almaktadır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET