gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AÇIKTAN ATAMA İZNİ BULUNAN VE MERKEZİ YERLEŞTİRME TALEP EDECEK KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DİKKAT E

Açıktan Atama İzni Bulunan ve Merkezi Yerleştirme Talep Edecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dikkat Edeceği Konular

25 Aralık 2010 Cumartesi 21:26
Açıktan Atama İzni Bulunan ve Merkezi Yerleştirme Talep Edecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dikkat E

AÇIKTAN ATAMA

KURUM VE KURU

İZNİ BULUNAN VE MERKEZİ YERLEŞTİRME TALEP EDECEK KAMUŞLARININ DİKKATİNE!

(YERLE

FORM ÜST YAZI EK

GÖNDER

ŞTİRME TALEPLERİ BU SAYFADA YER ALAN EK-2 FORM DOLDURULARAK YAPILMALI VE BUİNDE MANYETİK ORTAMA AKTARILMIŞ -CD, DİSKET VB.- HALDEİLMELİDİR.)

1- Kamu kurum ve kurulu

-Tekniker kadrolar

-Teknisyen kadrolar

-Önlisans düzeyinden talep edecekleri kadrolar

-Ortaö

kadrolar

talep edebileceklerdir.

2- Tercihte bulunacak kamu kurumlar

ayr

geçilecek ilgilinin ad

3- Kamu kurum ve kurulu

şları merkezi yerleştirme taleplerini hazırlarken;ına önlisans düzeyindenına ortaöğretim düzeyindenı 7-10 (Tekniker kadroları 6-10) arası derecelerden ,ğretim düzeyinden talep edecekleri kadroları 13-10( meslek ya da teknik liselerin alanlarının tercih edildiğiı (12-9) arası derecelerdenı; yerleştirme talep etikleri toplam kadro sayısını üst yazıda belirtecekler,ıca Tablo Ek-2 de yer alan; kurum yetkilisinin adı soyadı, imza, telefon numarası ve gerektiğinde irtibataı, soyadı, telefon numarası ve mail adresini muhakkak dolduracaklardır.şları kod kılavuzunda yer alan ancak “kapatıldı vb. açıklama yer alan alan ve programları

her hangi bir kadro için tek ba

program

gibi, ancak halen e

4- Tabip, Di

kadrolara merkezi yerle

5- Kamu kurum ve kurulu

- ö

- ö

ö

6- Askerlik durumu itibariyle; Kurumlar ilgili mevzuatlar

Adaylar

Askerli

i

7- Yerle

sonradan herhangi bir de

8- Devlet Personel Ba

sahibi kurumlarca yap

Mutabakat sa

9- Yerle

bildirilecektir. Personel hareket onaylar

10-Kamu kurum ve kurulu

ad

11-Kamu kurum ve kurulu

Bakanl

12-Kamu kurum ve kurulu

pozisyonlar için Nitelik Kod K

programlar

13- Sa

“Sa

ö

Fizik Mühendisli

program

şına talep edemeyecekler (örneğin: 4909 “Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisansından mezun olmak.” ya da 4139 “Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.”ğitime devam eden alan/programlarla birlikte 2 nci…… alan/program olarak yazabileceklerdir.ş Tabibi, Eczacı kadrolarına Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kura yöntemiyle atamaları yapıldığından, buştirme talep edilmeyecektir.şları yerleştirme talep edecekleri kadro/pozisyonlar için;ğrenime ilişkin en fazla (10) kod talep edebileceklerdir.ğrenim durumları itibariyle (2001)/(3001)/(4001) kodlarından birinin talep edildiği durumlarda ayrıca başka birğrenim kodu talep edilmeyecektir.ında açıkça hüküm bulunmayan hallerde, 6001 “Erkekİçin Muvazzaf Askerlik Hizmetini Fiilen Tamamlamış Olmak” ve 6005 “Erkek Adaylar İçin Muvazzafğini Yapmış Veya Askerlikten Muaf Olmak” kodlarını kullanamayacaklar, kullanmaları halinde bu taleplerişleme alınmayacaktır.ştirme talep eden kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığına gönderdikleri taleplerindeğişiklik yapamayacaklardır.şkanlığına intikal ettirilen talepler; Başkanlığımızca yapılacak incelemeyi müteakiben talepılacak mutabakatı müteakip ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilecektir.ğlanmayan talepler ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmeyecektir.ştirme sonuç bilgileri, formlar başlığı altında yer alan ilgisine göre Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 formları kullanılarakı vb. belgelerle bildirim yapılmayacaktır.şları personel talebinde bulunurken, Ek-2 formda yer alan “İL ADI” bölümüne İl ve İlçeını birlikte yazabileceklerdir. (ANKARA Polatlı gibi)şlarının talepte bulunurken sitemizde yer verilen ve YÖK Başkanlığı ile Milli Eğitimığı kararları uyarınca güncellenen Nitelik Kod Kılavuzunun en son haline göre talepte bulunmalıdırlar.şlarınca önlisans seviyesinde talepte bulunulacak “ŞOFÖR” unvanlı kadro veılavuzunda var olan “Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Kaptanlığı önlisansının birinden mezun olmak.” kodunu tercih etmeleri uygun olacaktır.ğlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereğiğlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp” konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı)ğrenim görmüş olmaları gerekmekte olup, söz konusu kadro için aranılacak öğrenim nitelikleri arasında Fizik,ği, Nükleer Enerji Mühendisliği gibi lisans programlarının yanı sıra Fizik Öğretmenliği lisansının da talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET