gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIK PERSONEL BECAYİŞ İŞLEMLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel becayiş işlemleri AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmektedir.

25 Kasım 2014 Salı 09:43
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIK PERSONEL BECAYİŞ İŞLEMLERİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIK PERSONEL BECAYİŞ İŞLEMLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel becayiş işlemleri  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinde "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama";

"(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorundadır. Ancak personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana atanmaya hak kazanan personel; gerekli diğer şartları taşımaları ve eski görev yerlerinden ayrılmamaları kaydıyla sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde karşılıklı becayiş talebinde bulunabilir. Personelin bu yöndeki talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.

Anılan Yönetmeliğin 20. maddesinde "Karşılıklı yer değiştirme";

(1) Bakanlık kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) 16 ncı maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu hükümler çerçevesinde becayiş işlemleri gerçekleşmektedir.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET