gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASGARİ ÜCRET PRİM TEŞVİĞİNDEN KİMLER NE KADAR YARARLANIR?

Asgari ücret artışının işverene maliyetini azaltmak için brüt 2 bin 550 lira ve altı maaş alan işçileri kapsayan destek, martta başlayacak. Marttan itibaren 100 lira eksik primli beyanname verilecek.

19 Şubat 2016 Cuma 14:31
ASGARİ ÜCRET PRİM TEŞVİĞİNDEN KİMLER NE KADAR YARARLANIR?

Habertürk gazetesi'nin haberine göre, asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artışın işverene maliyetini azaltmak amacıyla sağlanan 100 liralık devlet desteğinden işverenlerin yanı sıra gündelikçi, bakıcı, kapıcı, bahçıvan çalıştıranlar da yararlanacak. 

Primler şubat ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tam olarak yatırılacak. Destekten yararlanan işverenler, mahsuplaşmanın başlayacağı mart ayından itibaren bir yıl süreyle primleri işçi başına 100 lira daha az yatıracak. 

100 liralık devlet desteğine ilişkin yasa geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanırken, uygulamanın nasıl olacağına ilişkin vatandaşlardan çok sayıda soru geliyor. Özellikle gündelikçi, çocuk, hasta ve yaşlı bakıcısı ile kapıcı çalıştıran apartman sakinleri 100 liralık destekten nasıl yararlanacaklarını, primi bu ay eksik mi tam olarak mı yatıracaklarını merak ediyor. 


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 1 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren yasayla, ayda 10 günden fazla süre ile ev hizmetlerinde çalıştırılan işçileri sigorta yaptırma zorunluluğu getirildi. Asgari ücret desteğinden, bu şekilde gündelikçi çalıştıran işverenler de yararlanacak. Ayda 30 gün gündelikçi çalıştıranlar, aylık 100 lira destekten yararlanacak. 

GÜNLÜK 3.33 TL DESTEK VERİLECEK 

Fakat, gündelikçiyi çalıştırdığı süre ayda 30 günden az, 10 günden fazla olan işverenler ise çalıştırdıkları her gün için 3.33 lira destek alacaklar. Örneğin, ayda 16 gün gündelikçi çalıştıran işveren 53.28 lira tutarında destekten yararlanacak. 

Bir gündelikçi birden fazla işverene bağlı olarak ayda 10 günden fazla çalışıyorsa, o işçi için her işveren kendi paylarına düşen oranda ayrı ayrı destek alacak. Örnekte yer alan gündelikçi 16 gün Ayşe Hanımın evinde, 14 gün de Fatma Hanım’ın evinde çalışıyorsa Ayşe Hanım 53.28 lira, Fatma Hanım da 46.72 lira tutarında aylık destek alacak. 

“Ev hizmetlerinde çalışma” temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkamadan ibaret değil. Bahçe işleri; çocuk, yaşlı ve hasta bakımı işleri de “ev hizmetlerinde çalışma” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bahçıvan, çocuk bakıcısı, yaşlı ya da hasta bakıcısı çalıştıranlar da aylık 100 liralık devlet desteğinden yararlanabilecekler. 

ŞUBAT AYINDA PRİMLER TAM ÖDENECEK 

Kapıcı çalıştıran apartman sakinleri de prim desteği alacak. 

100 liralık asgari ücret desteği 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında uygulanacak. Vatandaşlar, “Şubat ayı da bitiyor, destekten ne zaman yararlanacağız?” diye merak ediyor. Kafa karışıklığı, prim ödeme zamanlamasından kaynaklanıyor. 

Şubat ayında ödenen primler, ocak ayındaki ücrete ait bulunuyor. İşverenler şubat ayında işçileri için ödemeleri gereken primleri tam olarak yatıracak. Şubat ayındaki kazançlara ilişkin mart ayında primler yatırılırken de mahsuplaşma yapılacak. Böylece 12 ay süreyle 100 lira daha az prim ödenecek. 

BAŞVURU ŞARTI YOK 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuruda bulunmasına gerek olmayacak. Öngörülen şartları taşıyan işverenler, doğrudan destekten yararlanabilecekler. 

İŞVEREN HANGİ İŞÇİLER İÇİN YARARLANABİLİR?

 -Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar -Yabancı uyruklular dahil, özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlar 

-Yeraltında sürekli çalışanlar -Yerüstü gruplu (münavebeli) çalışanlar 

-Libya’da çalışanlar 

-İstisna akdine istinaden Almanya’ya götürülen Türk işçiler 

-Harp ve vazife malullüğü aylığı alırken bir işte çalışanlar 

BELGESİNİ ZAMANINDA VERMEYENE DESTEK YOK 

100 liralık asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2016 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin (APHB) yasal süresi içinde verilmesi gerekecek. Ancak, prim veya idari para cezası bulunması, işverenin destekten yararlanmasına mani olmayacak. 2016 yılında kurulan şirketlerde ise destekten yararlanabilmeleri için prim ve idari para cezası borcu bulunmaması koşulu aranacak. 

BAZI KAMU KURUMLARI YARARLANABİLECEK 

Kamu kurumlarının bir kısmı için 100 liralık destek uygulanacak. Bu kurumlar arasında üniversiteler ile diğer özel bütçeli idareler, üst kurullar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yer alıyor. 

2016’DAN ÖNCE AÇILAN İŞYERLERİNDE GEÇEN YILKİ İŞÇİ SAYISINA BAKILACAK 

SGK’nın yayımladığı genelgede 1 Ocak 2016 tarihinden önce ve sonra tescil edilen işyerleri ayrı anlatıldı. 1 Ocak’tan önce tescil edilmiş işyerlerinde teşvikten yararlanacak kişi sayısı belirlenirken, bir önceki yılın aynı ayında brüt ücreti günlük 85 liradan aylık 2 bin 550 lira ve altında olan işçi sayıları dikkate alınacak. Brüt ücretleri 85 liranın üzerinde olan işçiler için destek ödemesi yapılmayacak. 

Diğer taraftan, bu seneki işçi sayısı geçen senenin altında ise bu sene çalıştırılan işçi sayısı üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin geçen yıl şubat ayında günlük 85 liranın altında 3 işçisi olan bir işverenin bu yıl 1 işçisi çalışıyorsa, sadece 1 işçi için destek alabilecek. Aynı işveren bu yıl 5 işçi çalıştırıyorsa, kendisine sadece 3 işçi üzerinden destek sağlanacak. Geçen yılın aynı ayında hiç işçi çalıştırmamışsa, bu seneki işçilerde günlük 85 lira ücret sınırı dikkate alınmayacak. 

2016’DA AÇILAN İŞYERİYSE TÜM İŞÇİLER YARARLANIR 

1 Ocak’tan sonra tescil edilen işyerlerinde ise aylık brüt ücreti bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında değişen tüm işçiler için 100 liralık destek ödemesi yapılacak. Örneğin, 2015’in ocak-mart aylarında 3 işçi çalıştıran fakat nisanhaziran aylarında hiç işçi çalıştırmayan bir işveren bu sene ocak-haziran döneminde 10 işçi çalıştırıyorsa ocak-mart aylarında 3 işçi için, nisan-haziran aylarında ise 10 işçi için destekten yararlanacak. 

EMEKLİ AYLIĞINA MARTTA ‘DESTEK’ ZAMMI 

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa, Bağ-Kur statüsünde çalışmaya devam eden emeklilerden kesilmekte olan yüzde 10 oranındaki Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesintisini de kaldırıyor. Bu uygulamaya 1 Mart 2016 tarihinden itibaren ödenecek emekli aylıklarında başlanacak. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı almakta olduğu halde Bağ-Kur statüsünde çalışmaya devam edenler gelecek aydan itibaren yüzde 10 oranındaki kesintiden kurtulacak. Bu durumda olan emeklilerin sayısı yaklaşık 600 bine ulaşıyor. 

"Asgari Ücret Desteği" konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ilişkin soru ve cevaplar Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından internet sitesinde yayınlandı. Bu çalışmaya göre;


6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRETDESTEĞİNE İLİŞKİN

SORU VE CEVAPLAR

1. Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanansigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanunaekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadelisigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariçolmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

2. Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütünsigortalılardan dolayı faydalanmak mümkün müdür?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına(malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılariçin yararlanmak mümkündür.

3. Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri bakımından hangi belgetürlerinden bildirilen sigortalıların asgari ücret desteğinden yararlanmaimkanı bulunmaktadır?

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına(malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kurumaverilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkünbulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20,24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belgetürlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yerverilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

4. Asgari ücret desteği sürekli verilecek bir destek uygulaması mıdır?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleriuygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlerimize 2016/Ocak ila2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli birdestektir.

5. İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme günsayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasındaişyerinin 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına görefarklılık bulunmaktadır.

- 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;

2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmetbelgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı85 TL (Aylık 2.550. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödemegün sayısını geçmemek üzere,

2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeuzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme günsayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarakdikkate alınacaktır.

- 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadelisigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırlarıarasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgariücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkatealınacaktır.

6. Asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar ne kadardır?

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TLile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektutar olacaktır.

7. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmaktamıdır?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartıbulunmamaktadır.

8. Asgari ücret desteği ile sağlanan indirim işverenlerin cari aysigorta prim borçlarına mı mahsup edilecektir?

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip edenay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayıprim ve hizmet belgesi Şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasındansonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, Martayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının takip eden ay/aylardandoğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek olması nedeniyle destektenyararlanılacak son ay olan Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmişolacaktır.

9. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için aylık prim ve hizmetbelgesini onaylar iken diğer sigorta prim teşviklerinde olduğu gibi farklı birKanun türü seçimi yapılacak mı?

Hayır. Usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyanişverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızınyararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta prim teşvik uygulamalarındaolduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari ücretdesteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır.

10. 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde asgariücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresindeverilmesi,

-2016 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esaskazançlarının tam olarak bildirilmesi,

gerekmektedir.

11. İlk defa sigortalı çalıştırmaya 01/04/2015 tarihinde başlayan birişyeri 2015 yılının kıyaslama yapılacak Ocak ayında bildirimi bulunmamasınedeniyle 2016/Ocak ayında destekten yararlanamayacak mı?

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarınatabi işçi çalıştıran işverenlerin 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destektenyararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynıayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemişolması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış takip edenilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarakdestekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Buna göre 2016yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısınınhesaplanmasında 2015/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindekibildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısıhesaplanacaktır.

12. 2015 yılı Şubat ayında 1 numaralı belge türünden bildirilen vekazançları 85 TL altı olan 4 sigortalının prim ödeme gün sayısının 120, kazançları 90 TL ve üzeri 4 sigortalının ise 100gün prim ödeme gün sayısı olduğu, aynı işyerinin 2016 yılı Şubat ayında Kurumaverdiği 1 numaralı belge türünden bildirilen sigortalıların prim ödeme günsayılarının ise 160 olduğu varsayıldığında destekten yararlanılacak gün sayısıve destek tutarı ne olacaktır? Bu destek tutarına ilişkin mahsuplaşma hangiayda yapılacaktır?

Kazançları 2015/Şubat ayında 85 TL altı olan uzun vadeli sigortakollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün 2016/Şubat ayı içindestekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödemegün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 =399,60-TL) ilgili işveren açısından 2016/Şubat ayı için yararlanılacak azamidestek tutarı olacaktır. Bu destek tutarı işverenin 2016/Nisan ayının sonunakadar ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

13. 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerleri bakımındanbir önceki yılın kıyaslama yapılacak ilgili ayında uzun vadeli sigortakollarına ilişkin belge türleri dışında bildirim yapılmış olması halinde destektenyararlanılacak gün sayısı nasıl belirlenecektir?

2015 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigortakollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takipeden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın aylıkprim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Örneğin, 01/01/2016 tarihi öncesinde tescil edilmiş olan (A) işyeriişvereni tarafından

2016 yılı Ocak ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 günbildirim yapıldığı, bu işyerinin 2016/Ocak ayı için destekten yararlanabileceğigün sayısını bulmak için esas alınacak 2015 yılı Ocak ayında uzun vadelisigorta kollarına ilişkin bildirimde bulunulmadığı sadece 2 numaralı belge türüile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 2 sigortalı içinbildirimde bulunulduğu, 2015/Ocak ayını takip eden uzun vadeli sigortakollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın 2015/Şubat ayı olduğu bu ayda 2numaralı belge türünden yapılan bildirim yanı sıra 1 numaralı belge ile 1sigortalı ve 20 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayıiçin 2015 yılı Şubat ayında bildirilen 20 gün asgari ücret desteğinin hesabındadikkate alınacaktır. Buna göre destek tutarı 20 x 3,33 = 66,60-TL olacaktır.

14. 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürüçıkarılan işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme günsayısı nasıl hesaplanacaktır?

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürüçıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destektenyararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2015 yılının aynı ayındaprime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplamprim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan primödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödemegün sayısı esas alınacaktır.

15. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılındasigortalı çalıştırmamış işyerleri bakımından asgari ücret desteğindenyararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için öngörülenhesaplamaya göre destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespitedilecektir.

16. 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücretdesteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresindeverilmesi, -Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikmecezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılıKanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

-2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi,bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksikbildirmemesi,

gerekmektedir.

17. 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin 2016 yılı içinçalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin veya bildirdiği sigortalılarıfiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde destekten yararlanılmasımümkün müdür?

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma veincelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum vekuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarakbildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiğisigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2016 Ocak(Dahasonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destektenyararlanamayacağı gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halindeise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte gerialınacaktır.

18. İşyerlerinin (tescil tarihine bakılmaksızın) 2016 yılı için sigortaprimine esas kazancı eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde destektenyararlanılması mümkün müdür?

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veyahiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılansoruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurumve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olmasıhalinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birliktegeri alınacaktır.

19. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlettarafından karşılandığı durumlarda asgari ücret desteğinden yararlanılacaktutar ne olacaktır?

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlettarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta primininHazinece karşılanacak asgari ücret desteği tutarından az olması halinde sadecesigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği verilecektir.

20. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerininkapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyetegeçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanılması mümkün müdür?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut birişyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarakfaaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleriasgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halindeyararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsilolunacaktır.

21. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde işverenler açısından birhak kaybı söz konusu mudur?

Hayır, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işverendeğişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacaktır.

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesinenakledilmesi veya farklı bir ile nakledilmesi halinde işyerine yeni numaraverilecek olmasına karşın bu işyerleri asgari ücret desteğinden, nakledileneski işyeri koşullarına göre yararlanacaktır.

22. Alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılarındestekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir farklılıkbulunmakta mıdır?

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, herbir alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların primödeme gün sayıları asıl işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin primödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacak olup, her bir alt işvereniçin hesaplama müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı yapılacaktır.

23. Alt işverenlerin tescil tarihinin destekten yararlanılacak primödeme gün sayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısınınhesaplanmasında, alt işverenlik tescilinin 01/01/2016 tarihinden önce yapılmışolup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.

Buna göre, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin,alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01/01/2016tarihinden önce yapılmış olması ve 2016 yılında da faaliyetine devam ediyorolması halinde veya 01/01/2016 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olmasıhalinde müstakil işverenler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde asgariücret destek tutarı her bir alt işveren için müstakil bir işverenmiş gibi ayrıayrı hesaplanacaktır.

24. Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığısigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin,sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirilen sigortalının fiilençalışmadığının tespit

edilmesi halinde asıl işveren destekten yararlanabilecek midir?

Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerdendolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olması nedeniyle söz konusu durumlarınbulunması halinde, ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destektenyararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destektenyararlanmaya devam edecektir.

25. Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine karşın uzunvadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesininbirinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler deasgari ücret desteğinden yararlanabilecek midir?

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadelisigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birincifıkrası kapsamında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma günsayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıranişverenler de anılan destekten yararlanacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET