gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKER AİLELERİ NASIL VE NE KADAR YARDIM ALIR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen ve sağlanan muhtaç ailelere sağlanan yardımın koşulları açıklanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programı başlatılmıştır.

17 Ağustos 2014 Pazar 16:03
ASKER AİLELERİ NASIL VE NE KADAR YARDIM ALIR?

Başvuru Koşulları


Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır.

 
Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir;  anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
 
2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da faydalanabilmektedir. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebilmektedirler.
 

Gerekli Belgeler


Başvuran kişinin TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı.
Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.[Başvuran kişinin eşinin/oğlunun asker olup olmadığı veya askerlik hizmetinin devam edip etmediği bilgisi elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı’ndan temin edilmektedir.]
 Ödeme Miktarı, Periyodu ve Süresi
Aylık 250TL olmak üzere 2 ayda bir 500 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.
 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on beş ay sürmektedir.
Genel Başvuru ve Onay Süreci [Başvuru ve onay süreci en fazla 1 ay sürmektedir.]
Vatandaşlarımız resmi ikametgâhlarının olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurur.
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden kişinin merkezi bilgileri sorgulanır. (Sosyal güvence ve aylık bilgileri, Tapu ve Araç kayıtları, diğer kurum yardımları, vb.)
Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri hane ziyareti yapar ve tespit tutanağı tutar.
Vakıf Mütevelli Heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını alır ve onaylar.

Başvuruları Mütevelli Heyetince onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığı ile yapılır.


K:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET