gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKER ALIMLARINDA ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

2 Yıllık yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor/varmıdır? Öğrencilerin askerlikleri kaç yaşına kadar ertelenmektedir? Silahaltında iken açıköğretim fakültesi veya herhangi bir sınava girebilirmiyim? Er statüsünde iken geçici terhisim yapıldıktan sonra yedek subay adayı olarak sevk edilirsem önceki yaptığım askerlik sayılır mı? Yurtdışında önlisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmem için ne yapmalıyım?

27 Eylül 2011 Salı 00:05

2 Yıllık yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor/varmıdır?
Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.
Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmamaktadır. Askerlik hizmet sürelerinin uzatılıp kısaltılması Bakanlığımız sorumluluk alanında değildir.
Öğrencilerin askerlikleri kaç yaşına kadar ertelenmektedir?
Öğrencilerin askerlikleri, Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince en fazla 29 yaşına kadar ertelenmektedir. (2009 yılında 1981 doğumluların askerlikleri son kez 31 Ekim 2010 tarihine kadar ertelenecektir.)
Silahaltında iken açıköğretim fakültesi veya herhangi bir sınava girebilirmiyim?
Silâh altına alınan erbaş ve erlerin eğitim ve öğrenimleri ile sivil hayatta mesleki gelişimlerine yardımcı olunması maksadıyla, sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verildiğinden, sınava girmeniz mümkündür.
Er statüsünde askerlik yaparken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) bir okuldan mezun olduğum takdirde yedek subay olarak askerlik yapabilirmiyim?
Er statüsünde askerlik hizmetini yapmakta iken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) biryüksek öğretim kurumundan mezun olanlardan yedek subay statüsüne geçmek isteyenler, dilekçe, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin noter tasdikli üç sureti ve noterce düzenlenmiş taahhütname ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat etmeleri halinde, birlik komutanlıklarınca geçici terhisleri yapılmakta ve haklarında alınan karar yedek subay olarak tadil edilmektedir.
Er statüsünde iken geçici terhisim yapıldıktan sonra yedek subay adayı olarak sevk edilirsem önceki yaptığım askerlik sayılır mı?
Sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerince yapılacak seçim sonucunda kısa dönem ere ayrılanların, daha önceden er olarak yaptığı askerlik yapacağı askerlikten düşülmektedir. Yedek subay seçilenlerin ise önceden yaptıkları askerlikleri dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin intibak (Lisans Öğrenimine Hazırlık) programına kayıtlı olanların askerlikleri öğrenci olarak erteleniyor mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı” nı tamamlayarak sevk edileceği tarihe kadar 3’üncü sınıfa kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir.
31 Aralık 2010 tarihine kadar askere sevkim tehir edildi ve yoklama kaçağı olarak son yoklamam yapıldığı için 02 Ocak 2011 tarihinde sevke tabi tutuldum. Ancak, 2011 yılında Açıköğretim Fakültesinin “Lisans Öğrenimine Hazırlık” programını tamamlayarak 3’üncü sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazandım. Kayıt yaptırabilmem için askerliğim Kasım 2011 celbine ertelenir mi?
02 Ocak 2011 tarihinden sonraki herhangi bir tarihte 3’üncü sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanmanız nedeniyle sevkinizin Kasım 2011 celbine bırakılması veya okula kayıt yaptırabilmeniz için öğrenci durum belgesi verilmesi mümkün değildir.
02 Ocak 2011’dan itibaren bakaya olarak aranmaktayım. 2011 yılında ÖSYS sınavına girerek bir üniversiteye kayıt hakkı kazandım. Okula kayıt yaptırabilirmiyim? Kayıt yaptırdığım takdirde askerliğim ertelenir mi?
Bakaya kaldıktan sonra üniversite kazananların askerlikleri ertelenmemektedir. Askerde iken veya kaydınızı dondurarak terhisinizden sonra öğreniminize devam edebilmeniz için sevk evraklarınızı alarak şartlı askerlik durum belgesi alabilirsiniz.
Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri hangi okula göre yapılmaktadır?
Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri, 29 yaş sınırı içerisinde olmak kaydıyla hangi okul yükümlünün lehine ise ona göre yapılmaktadır.
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?
Bitirdiği okulun daha alt seviyesinde veya eşitine göre (lisans ise lisans veya iki yıllık yüksek okula, yüksek okul ise yeniden yüksekokula) yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerliği ertelenmemektedir. Yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği okulun azami öğrenim süresi kadar ertelenir. Açıköğretimde okuyanlar aynı sınıfta üst üste iki yıl kalmamak kaydıyla askerlikleri ertelenmektedir..
Yurtdışında önlisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmem için ne yapmalıyım?
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertelenebilmesi için, öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca veya yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması gerekmektedir. Yurtdışı temsilciliklerimize müracaat ederek öğrenciliğinizi tanıttırma işlemlerini yaptırdıktan sonra yurtdışı temsilciliklerince tanzim edilen “Öğrenci Durum Belgesinin” askerlik şubesi başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Çift anadal programına kayıtlıyım. Birinden mezun olmama rağmen diğerinden son sınıfa geçtim. Askerliğim çift anadaldan dolayı ertelenir mi?
Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip diğer anadaldan henüz mezun olmamaları durumunda iki dönem daha ertesi yıla bırakılmaktadır.
 
Bozok Üniversitesinin iki yıllık meslek yüksekokulundan 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılında girdiğim ÖSYS sonucu Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık Sosyal Bilimler bölümüne yerleştirildim. Öğrenciliğimden dolayı askerliğim ertelenir mi?
Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyede (fakülte mezunu iken yüksek okula, yüksek okul mezunu iken yeniden yüksek okula) bir okula yeniden kayıt yaptıranların askerlikleri ertesi yıla bırakılmamaktadır.
30 yaşındayım. 5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak ilişiğimin kesildiği okula kayıt yaptırdım. Ancak, okulum bana doğrudan öğrencilik hakkı verdi. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğim ertelenir mi?
Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliği ertelenmediğinden, 5806 sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptırdığınız okuldan dolayı askerliğinizin ertelenmesi mümkün değildir. 5806 Sayılı Kanun, derhal askere alınması gerekenlerin, kayıtlarının dondurularak dönüşlerinde öğrenimlerine imkan tanımaktadır.
25 yaşındayım. 5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak ilişiğimin kesildiği okula kayıt yaptırdım. Ancak, okulum bana doğrudan öğrencilik hakkı verdi. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğim ertelenir mi?
29 yaşından küçük olduğunuz için, okulunuzca verilecek yeni azami öğrenim süresi ve 29 yaşını geçmemek üzere (açıköğretim programlarında okuyanların yeniden iki yıl üst üste aynı sınıfta kalması şartıyla) askerliğiniz öğrenci olarak ertelenebilir.
1983 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2003 tarihinde kayıt yaptırdım. Azami öğrenim süresi sonuna kadar (31 Ekim 2007) mezun olamadığımdan 25 Ekim 2009 tarihinde ilişiğimi kestirdim. Yoklama için askerlik şubesine müracaat edersem sevkim ne zamana kadar tehir edilir?
Fakülte/yüksekokulda öğrenim görmekte iken, okulun azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamadıklarından ilişiğini kestirenlerin askere sevkleri azami öğrenim süresi sonu dikkate alınarak bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle sevk tehiriniz okulun azami öğrenim süresi olan 31 Ekim 2007 tarihi dikkate alınarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar tehir edilebilecektir.
1988 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2008 tarihinde kayıt yaptırdım ve okuldan 25 Ekim 2009 tarihinde ilişiğimi kestirdim. Yoklama için askerlik şubesine müracaat edersem sevkim tehir edilir mi?
Fakülte/yüksekokulda öğrenim görmekte iken, okulun azami öğrenim süresi içerisinde okuldan ilişiği kesilenlerin sevkleri, ilişiklerinin kesildiği tarihe itibarıyla bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle sevkinizin 31 Aralık 2011 tarihine kadar tehir edilmesi gerekecektir.
 
1988 doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2008 tarihinde kayıt yaptırdım. 25 Ekim 2010 tarihinde mezun oldum. Yoklama için askerlik şubesine gidersem sevkim ne zamana kadar tehir edilir?
Yüksekokuldan mezun olanların askere sevkleri okulun azami öğrenim süresi dikkate alınmaksızın, mezun oldukları tarih itibarıyla bir yıl süreyle tehir edilmektedir. Bu nedenle, hakkınızda Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereğince karar alınması ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar sevkinizin tehir edilmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin askere sevkleri hangi şartlarda, ne zamana kadar ertelenmektedir?
Öğrencilerin askerlikleri, 29 yaş sınırını geçmemek üzere ilk olarak okulun azmi öğrenim süresi kadar bir defada azami öğrenim süresi sonuna kadar yıllık ertelenir. Açık öğretim programlarında okuyanlar ayrıca, bulundukları sınıfta üst üste iki yıl kalmamak şartıyla ertesi yıla bırakılmaktadır.
Kasım 2010 celbinde sevke tabiyim. KPSS sınavını kazandım. Aday memur olarak Ocak 2011 ayında işe başlayacağım. Sevkimi Şubat 2012 celbine ertelettirebilir miyim?
Aday memur olarak yerleştirildiğinize dair elinizde belgeniz varsa sevkinizin Şubat 2012 celbine bırakılması için şubenize müracaat edin. Ataması ne zaman yapılacağı belli olmayan veya göreve başlayacağına dair elinde belge olmayanların sevkleri geri bırakılmamaktadır.
Aday memurların askerlikleri erteleniyor mu? Nereye müracaat etmeliyim?
Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri, bağlı bulunduğu bakanlığın, Bakan, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları tarafından teklif edilmesi halinde aday memurlukları süresince ertelenmektedir. Müracaatınızı bağlı bulunduğunuz kuruma yapmanız gerekmektedir.
Aday memurların adaylıkları süresince ertelemeleri kim tarafından yapılmaktadır?
Aday memurların ertelemeleri nüfusa kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlıklarının bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlıklarınca yapılmaktadır.


http://www.asal.msb.gov.tr/

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET