gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONEL EMEKLİLİK HİZMET BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personelin emekliliğe ilişkin tescil ve hizmet bilgilerine nasıl ulaşılabilir?

31 Ekim 2014 Cuma 20:28
ASKERİ PERSONEL EMEKLİLİK HİZMET BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

TSK’da çalışan personel işe başlamadan önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) maddeleri kapsamında çalışması olanlar, sosyal güvenlik sistemine kayıt (tescil) ve sosyal güvenlik hizmet dökümlerini Sosyal Güvenlik Kurumunun Merkez veya İl Müdürlüklerine müracaat ederek öğrenebilirler.


Ancak; 5510 s. K. 4/c (Emekli Sandığı) maddesi kapsamında tescil işlemleri ve TSK’da bulundukları süreye ilişkin hizmet dökümlerine ait hususlar, güvenlik nedeni ile yetkili kılınan birimler dışında sistemde görülmemektedir. Personelin bu kapsamdaki müracaatlarını kendi birliğine yapması gerekmektedir. Bu maksatla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunulmamalıdır.


K:TSK Bilgi Edinme Birimi


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET