gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ SİVİL MEMURLARDA BECAYİŞ ŞARTLARI

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte sivil memurların becayiş yapma şartları belirlenmiştir.

22 Kasım 2014 Cumartesi 11:24
ASKERİ SİVİL MEMURLARDA BECAYİŞ ŞARTLARI

ASKERİ SİVİL MEMURLARDA BECAYİŞ ŞARTLARI

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının becayişleri aynı unvan ve sınıfta bulunan memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir.


Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının er Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, atamalarda becayişin göz önünde bulundurulması belirtilerek, "aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilecekleri,  bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir.

Bu Kapsamda Genel Becayiş Şartları:

Aynı kurum, ünvan ve sınıfta bulunan kamu çalışanları karşılıklı olarak becayiş yapabilirler. 

Becayiş'in atamaya yetkili amirce uygun görülmesi gerekmektedir. Atamaya yetkili amirler diğer şartları taşımaları durumunda genel olarak becayiş taleplerini olumlu değerlendirmektedirler.

657 sayılı kanunun becayişle ilgili maddesi

"Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme: Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET