gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATAMA KARARINDA "YOLLUKSUZ VE HARCIRAHSIZ" YAZILMASI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞUNA ENGEL Mİ?

Naklen atanan sağlık personeli atama kararında "yolluksuz ve harcırahsız" olarak naklen tayinin yapıldığı ibaresine istinaden sürekli görev yolluğu ödenir mi?

30 Haziran 2014 Pazartesi 13:01
ATAMA KARARINDA

Sağlık Bakanlığının Strateji Geliştirme Başkanlığının yazısında;


"6245 sayılı Harcırah Kanunun "Harcırahın unsurları" başlıklı 5'inci maddesinde, harcırahın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği ve ilgilinin, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine,'.birkaçına veya tamamına müstahak olabileceği, "Daimi vazife harcırahının mebdei" başlıklı 9'uncu maddesinin (b) bendinde, daimi vazife harcırahının, naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden itibaren verileceği, "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafındı birlikte verilmesini icabettiren haller" başlıklı 10'uncu maddesinin (1) bendinde; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar verileceği,  "Harcırahın sureti tediye ve mahsubu" başlıklı 59'uncu maddesinde de, harcırahın, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli şuasında peşin olarak verileceği, aile için harcırahın itasmda'ilgiiilerin verecekleri beyan kağıtlarının esas alınacağı, bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malûmatın gösterileceği ve harcırah ödemelerinde ve harcırahın mahsup işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar ilgililerin beyanına itibar olunacağı,hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, naklen atanan sağlık personeline  "yolluksuz ve harcırahsız" ibaresi dikkate alınmaksızın 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri kapsamında sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir."KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET