gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKLARIN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA NAKLEN ATANMA YOLU

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatına Naklen Atanma Yolu

12 Haziran 2013 Çarşamba 17:34
Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatına Naklen Atanma Yolu

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, Bakanlıklar  merkez birimlerine veya taşra teşkilatına naklen atanma talebinde bulunanlar, görev yapmak istedikleri merkez birimlere veya İl Müdürlüklerine eğitimini, kariyerini ve hizmet durumunu gösterir resimli CV formunu detaylı bir şekilde doldurarak bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

Talepte bulunan personelin durumuna uygun boş kadronun olması, Bakanlığımızca uygun görülmesi ve halen görev yaptığı kurumun muvafakat vermesi durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bakanlığımız Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve yıllık atama kontenjanı çerçevesinde Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatına atanması mümkün bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET