gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELEDİYELERDE GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ OLARAK ALINABİLİR Mİ?

Belediyenizde 2006 yılında 5 ay 18 gün çalışan bir geçici işçinin 5620 sayılı Kanun uyarınca gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu işçi kadrosuna geçirilemediği, bu işçinin 5 ay 29 gün çalıştırıldığı, şu an itibariyle de iş akdinin askıya alındığı ifade edilerek, harita kadastro bölümü endüstri meslek lisesi mezunu olan bu işçinin sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirmi?

06 Nisan 2012 Cuma 20:23

          

5393 sayılı Yasanın 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir…..” denilmektedir.

 İlgili kişinin durumu, bu maddede sayılan teknisyen kadrosuna uyuyorsa ve belediyenizde teknisyen kadrosu ihdas edilmişse, ayrıca aynı maddenin personel giderleri ile bütçe ilişkisine dair % 30-% 40 oranları ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493, 26.12.2006 tarihli ve 2006/91 sayılı genelgelerindeki açıklama ve talimatlar da dikkate alınmak suretiyle kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasında bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.

BELEDİYELERBİRLİĞİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET