gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLGİ EDİNME İLE DİLEKÇE HAKKI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?

18 Şubat 2014 Salı 23:51
Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?

Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?
24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET