gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BORCU YOKTUR YAZILARINDA 6111 SAYILI KANUN UYGULAMALARI

SGK’ya olan borçları 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmış olan işverenlerce talep edilen “borcu yoktur yazıları” ile ilgili yapılacak olan işlemler, 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 sayılı Genelgenin 5.12 nolu bölümünde açıklanmıştır. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca talep edilen borcu yoktur yazıları ile ilgili olarak uygulamada bazı sorunların cevabı Sosyal Güvenlik Kurumu 20.04.2011 tarihli yazısı ile açıklanmıştır.

26 Nisan 2011 Salı 17:46
Borcu Yoktur Yazılarında 6111 sayılı Kanun Uygulamaları

SGK’ya olan borçları 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmış olan işverenlerce talep edilen “borcu yoktur yazıları” ile ilgili yapılacak olan işlemler, 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 sayılı Genelgenin 5.12 nolu bölümünde açıklanmıştır. Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca talep edilen borcu yoktur yazıları ile ilgili olarak uygulamada bazı sorunların cevabı Sosyal Güvenlik Kurumu 20.04.2011 tarihli yazısı ile açıklanmıştır.
Bu bağlamda, borçları 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmış olan borçlularca talep edilecek borcu yoktur yazıları ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
 1-İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar
 Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenlerce ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde,
 a) 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının,
 b) 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve
yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun ihale tarihi itibariyle toplamının,
 Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen sınırların altında olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin yazılar verilecektir.
 2- Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar
Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenler için, idarelerce, gerek işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının yazı ile sorulduğu durumlarda, gerekse elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda,
- 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması kaydıyla,
- 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması kaydıyla, hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.
 3- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar
Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ve yapılandırma anlaşmaları bozulmamış olan işverenlerce Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının borçlarının bulunmadığına dair yazı talep edilmesi halinde,
 - 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının
 - 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, yeniden yapılandırılan borçlarla ilgili ödeme vadesi geçmiş aylık taksitler ile geç ödeme zammının ve yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı yönünde yazılar verilecektir.

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET