gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BOŞANMA DAVASI AÇILABİLECEK NEDENLER ?

Zina:Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:Terk: Akıl hastalığı:Evlilik birliğinin sarsılması:

20 Haziran 2013 Perşembe 10:37
BOŞANMA DAVASI AÇILABİLECEK NEDENLER ?

BOŞANMADAVASI AÇILABİLECEK NEDENLER ?

Zina:Eşlerden biri zina ederse, diğer eşboşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanmasebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerindenbeş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Kanun'da zina eylemi bakımındankarı ile koca arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Kadın da erkek debaşkası ile bir kere cinsi ilişkide bulunduğunda, boşanma nedeni gerçekleşmişolur.

Dava hakkı olan tarafın zina yapaneşini affetmesi halinde dava hakkı düşer.

 

Hayata kast, pek kötü veya onurkırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri tarafındanhayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecedeonur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davayahakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâldebu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Dava hakkı olan tarafın eşiniaffetmesi halinde dava hakkı düşer.

 

Suç işleme ve haysiyetsiz hayatsürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suçişler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikteyaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 

Terk: Eşlerdenbiri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerinegetirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istemüzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş,boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklıbir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmişsayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esasıincelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesigerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Buihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar istemindebulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 

Akıl hastalığı: Eşlerdenbiri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâlegelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlıkkurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 

Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilikbirliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecedetemelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine kararverilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesihâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanmada tazminat ve yoksulluk nafakası talep şartları nelerdir?

Mevcut veya beklenen menfaatleriboşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlutaraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylaryüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir paraödenmesini talep edebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusurudaha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranındasüresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuruaranmaz.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET