gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CEZA KOVUŞTURMASINDA ÇIKAN BİR KARAR DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA ÇIKACAK KARARLARI ETKİLER Mİ?

Ceza kovuşturmasında çıkan bir karar disiplin soruşturmasında çıkacak kararları etkiler mi?

29 Ocak 2014 Çarşamba 22:05
Ceza kovuşturmasında çıkan bir karar disiplin soruşturmasında çıkacak kararları  etkiler mi?

657 sayılı Kanunun 131’inci maddesi, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza 
mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının, disiplin soruşturmasını 
geciktirmeyeceğini, memurun ceza kanununa göre mahkum olması yada olmaması hallerinin 
disiplin cezasının uygulanmasına engel olmayacağını hüküm altına almıştır. Ceza ve disiplin 
soruşturmaları, farklı usule tabi ve farklı sonuçları olan işlemlerdir. Disiplin soruşturmasına 
başlanılması için ceza mahkemesinin kararının beklenilmesi, büyük olasılıkla disiplin 
soruşturulması açma ya da ceza verme zamanaşımı sürelerinin geçmesine neden 
olabilecektir. Bu konuda duraksamaların önlenmesi için Danıştay’ın 1979 tarihinde verdiği istişari görüşün de de, ceza kovuşturmasına başlanmış olmasının disiplin soruşturmasını 
geciktirmeyeceği, kişinin mahkûm olup olmamasının disiplin cezası uygulamasına engel 
olmayacağını belirtmiştir. Memurun disiplin suçu sayılan bir eylemi hakkında, aynı zamanda 
ceza hukukuna göre ceza davası açılması halinde; Ceza davasının sonucu beklenmeden 
disiplin soruşturmasının tamamlanması ve verilen disiplin cezasının uygulanması 
gerekmektedir. 
Memurun ceza davası sonucunda mahkûm olması halinde, verilen ve uygulanan 
disiplin cezası ile ilgili yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır. Memurun ceza davası 
sonucunda beraat etmesi halinde ise, iki hal söz konusu olabilecektir. 
Birincisi, ceza davası sonucunda verilen beraat kararının, suçun sanık memur 
tarafından işlenmediği ya da suçun unsurlarının gerçekleşmediği gerekçesine dayanması 
halinde disiplin soruşturması açılamaz, açılmış ise disiplin cezası verilemez. Ancak disiplin 
cezası verilmiş ve uygulanmış ise, memurun beraat kararını dayanak göstererek idari 
yargıdan yargılanmanın iadesi istenebilir. 
İkincisi, ceza davası sonucunda verilen beraat kararının, suçun sanık memur 
tarafından işlendiği yönünde yeterli delil bulunmadığı gerekçelerine dayanması halinde, 
eylem bir disiplin suçunu oluşturuyor ise disiplin soruşturması açılır, disiplin cezası verilir ve 
uygulanır. 
K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET