gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CUMHURBAŞKANI KİMLERİ NASIL AFFEDER, DEVLET GÜNÜ NEDİR, YURT DIŞINA KİMLERİ NASIL GÖTÜRÜR?

Cumhurbaşkanının af yetkisi, devlet günü, yurt dışı gezilerine davet edilenlere ilişkin soru ve cevaplar...

28 Ocak 2011 Cuma 00:05
Cumhurbaşkanı kimleri nasıl affeder, devlet günü nedir, yurt dışına kimleri nasıl götürür?

Cumhurbaşkanının af yetkisinin kapsamı nedir? Bu yetki hangi durumlarda kullanılıyor? Af kararını cumhurbaşkanı tek başına mı alıyor?
Cumhurbaşkanının “Af Yetkisi” Anayasa’nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104. maddesinde tanımlanmaktadır. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ve kaldırmak” yetkisine sahiptir. Bu özel af prosedürü, aftan yararlanmak isteyen hükümlünün ya da vekilinin Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatı üzerine başlatılmakta ve Adlî Tıp Kurumu’nun sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hallerinden birinin bulunduğuna karar vermesi halinde, durum, Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanının takdirine sunulmaktadır. Cumhurbaşkanı, Adlî Tıp Kurumu’nun raporuna rağmen af yetkisini kullanmama konusunda takdir yetkisine sahiptir.
Devlet Günü nedir?
Cumhurbaşkanı, Ankara’da bulundukları takdirde her perşembe günü başbakanı ve genelkurmay başkanını Çankaya Köşkü’nde kabul etmektedir. Olağan görüşmelerin kapsamına ilişkin basın ve kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Söz konusu görüşmeler nedeniyle perşembe günü “Devlet Günü” olarak adlandırılmaktadır.
Cumhurbaşkanına yurt dışı gezilerinde eşlik edecek iş adamı heyeti nasıl belirleniyor?
Cumhurbaşkanına yurt dışı ziyaretlerinde eşlik edecek iş adamları, TOBB ve DEİK gibi iş dünyasının çatı kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Anılan kuruluşlar, gidilecek ülkeyle ticarî veya ekonomik ilişki içinde bulunan veya bu ülkelerle iş yapmaya ilgi gösteren iş dünyası temsilcilerine duyuruyla ziyaret hakkında bilgi vermekte ve başvuruları kabul etmektedir. Ziyaretlere katılacak iş adamlarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanlığınca bir yönlendirme yapılmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Devlet Nişanı’nı kimlere verir?
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu, devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenlemektedir.
 
Devlet madalya ve nişanlarının çeşidi, verilecek kişiler, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usulleri, mirasçılara intikal şekli, zayi halinde yapılacak işlemler, bunların giderleri ile cezai yaptırımlara ilişkin esaslar söz konusu kanun kapsamında hükme bağlanmıştır.
Anılan kanunun 3. maddesine göre;
Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET