gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MEMURU EMEKLİ İKRAMİYE SORULARINA CEVAPLAR

Devlet memurlarının emeklilik ikramiyelerinde merak ettikleri sorulara cevaplar verilmektedir.

27 Eylül 2014 Cumartesi 17:26
DEVLET MEMURU EMEKLİ İKRAMİYE SORULARINA CEVAPLAR

1-Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.
 
2-Devlet memuru iken vefat eden kişinin evli kız çocukları, emekli ikramiyesinden faydalanabilir mi?
Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

3-Kamu Sektöründeki 4/a'lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?
Kamu da 4/a'lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.

4-4/a'lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için.
8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.
Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.

5-Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?
Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

5a-Emekli Sandığına/4-c'ye tabi hizmetlerimin en fazla kaç yılına ikramiye alabilirim? 
Emekli Sandığına tabi hizmetlerinizin en fazla 30 tam yılına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

6-Emekli Sandığı çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b'ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?
Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet sürelerine ve özel sektörde 4/a'lı (sigortalı) geçen ve 4/b'li (bağ-kur) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

7-Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?
İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

8-Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

9-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

10-Emekli Sandığı ikramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

11-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. 3201 sayılı Yasaya göre borçlandığım yurt dışı hizmetlerime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim?
3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

12-Kamuda, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken kadrolu öğretmen olarak atandım. Sözleşmeli çalıştığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

13-Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı?
Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir

14-01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanunun Geçici 192'nci maddesi uyarınca, iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenir mi?
Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, Geçici 192. Madde iştirakçiliğinde özel sektörde geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

15-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Borçlandığım ücretsiz izin sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenecek mi?
Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.

16-Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı?
Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

K:SGK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET