gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET SANATÇISI OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR? KİMLER DEVLET SANATÇISI OLABİLİR?

Devlet Sanatçısı Olmak İçin Şartlar Nelerdir? Kimler Devlet Sanatçısı Olabilir?

10 Aralık 2012 Pazartesi 12:33

 

Devlet Sanatçısı Olmak İçin Şartlar Nelerdir? Kimler Devlet Sanatçısı Olabilir?

Sanatçı Mehmet GÜLERYÜZ’ün 89 kişiye “Devlet  Sanatçısı” unvanı verilmesi işlemine dayanak teşkil eden 22.08.1991 tarih ve 20968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçilmeleri Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 07.11.1998 tarih ve 23516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin iptali” istemi ile açmış olduğu davada Danıştay 10. Dairesi’nin 18.01.2002 tarih ve  1999/2780 E., 2002/72 K. sayılı kararı ile söz konusu yönetmelik iptal edilmiş olup, Danıştay’ın ilgili kararı sonucunda 89 kişinin “Devlet Sanatçısı” ünvanı kaldırılmıştır. Yönetmeliğin iptalinden sonra hiçbir sanatçıya bu unvan verilmemiştir.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET